Érdekesség az...

Érdekesség az évente ismétlődő autóbusz kirándulásaink, melyek során már 15 alkalommal jártunk szomszédos országok magyarlakta területein.
Célunk azonban a szűkebb környezetünk megismertetése és ápolása, közterületek takarítása, valamint közkívánatra létrejött a „közügyek munkacsoport” működtetése a közös érdekek feltárása, megfogalmazása, képviselete céljából. 

Gondot és munkát fordítunk helyi értékeink feltárására, megismertetésére, fenntartására.

Í​rott, és elektronikus sajtó

Az Egyesületünk írott, és elektronikus sajtót egyaránt létrehozott. Már 1996 óta adjuk ki 3000 példányban az Óhegy-hírek havilapot, 2005 óta tartjuk fenn a honlapunkat, és azóta tartunk kapcsolatot kör e-mailen tagjainkkal, a helyi lakossággal.
Az Óhegy-hírek folyóirat meghatározó. Közhasznú Egyesületünk alapcélját leghatékonyabban a lapon keresztül közvetíti a lakosság felé. Az ingyenesen szerkesztett és terjesztett 12 oldalas havilap az Egyesület tevékenységén túl bemutatja, Óbuda hegyvidékét érintő közügyeket, a hegyoldal történetét, természeti értékeit, vízrajzi, geológiai adottságait, közterületi kérdéseket, de a hegyi lakosok munkáját, művészeinek alkotásait, elősegítve egymás megismerését, helyi közösségek létrejöttét, mindezzel erősítve a lakók helyi kötődését.