Jablonka park építésének története

A Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány alapítója - Kádár Péter hegyi szomszédunk - 2004 nyarán azzal kereste fel Egyesületünket, hogy legyünk segítségére az Ekker Lőrinc által, 230 évvel ezelőtt, a Jablonka út mentén emelt, háború után eltűnt kőkereszt visszaállításában. A helyszíni szemlén embermagasságú, gazos sittlerakót találtunk, buckákkal és árkokkal. Jól látható volt, hogy kellő környezet nélkül a kereszt hiába valósul meg, nem érvényesül jelentéstartalma. Azonban egy park építése csupán lelkesedésből, lehetetlen. Az Egyesületének Vezetősége azonban nem osztotta aggodalmat, és teljes súllyal az ügy mellé állt. Így 2004-ben felvállalta a hegyoldal első parkjának megvalósítását. Bár még magunk sem tudtuk hogyan, miből, kivel, de a terv mindannyiunknak fontossá vált. A park kertészeti kialakítására Buella Mónika kertépítész tervet készített, amelyre megkaptuk előbb a lakosság, később az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását. Aztán jött a szervezés, a segítőtársak keresése, és a munka. Az Egyesület által felvállalt parképítés rövid történetét most az „Óhegy hírek" című folyóiratunkban megjelent cikkek révén ismertetjük, amelyek az építés egyes fázisairól talán sokkal életszerűbben adnak információt, mint valami történelmi összefoglaló. Reméljük kedves Böngésző, hogy megtisztel az elolvasásával bennünket.

Óhegy-hírek, 2004. november

A Táborhegyi Népház nagytermében október 11-én lakossági egyeztetést tartottunk. Megjelent több lakó, valamint a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány és a Pagony Kerttervező Kft. képviselői. A Jablonka út 34. előtti kiépítetlen, jelenleg elhanyagolt állapotban levő közpark esztétikailag a környéket is lerontja. Funkciójának meghatározása, kialakításának megtervezése, az egykori kőkereszt visszaállításáig ideiglenes kőkereszt elhelyezése, és a park végső kiépítése olyan cél, amelyet az Óhegy Egyesület és a környékbeli lakosság kíván, és lehetőségeihez mérten támogat. A programegyeztető megbeszélésen bemutatásra került egy geodéziai felmérés, a meglevő közművek helyszínrajza és a jóváhagyás alatt álló szabályozási terv. A megoldandó feladatok az alábbiakban foglalhatók össze: gyom kiirtása, fák kezelése vagy felújítása, építési törmelék elszállítása * Jablonka út menti, felszíni vízelvezető árok újjáépítése (Üde utca, Laborc árok között), Jablonka út melletti járdára kiépítése a buszmegálló megközelítéséhez * az Ilonka utca útburkolatának végleges kialakítása a Judit utca felőli, egyirányú forgalom figyelembe vételével * legalább a területet érintő csatornahálózat kiépítése; durvaterep rendezése oly módon, hogy a park a Jablonka útról jól belátható tér legyen, * parkban a kereszt a alkalmas helyen való felállítása. * a zöldfelület kiépítéséhez termőréteg telepítése, a közkert fásított díszkertként való kialakítása, benne kevés ülőpad elhelyezése. A jelenlevők megköszönték Buella Mónika, a Pagony Kertépítészeti Tervező iroda segítségét és felkérték tanulmányterv elkészítésére, a fenti szempontok alapján. Az Egyesület – számítva a környékbeli lakók kellő aktivitására – hivatalos fórumokon képviseli a park kiépítésének ügyét, és lobbizik a megvalósításhoz szükséges munka és pénz megszerzéséhez.

Eszméletlen, mi történt! Reggel 8-kor csak Gőcze szomszéddal és családjával irtottuk a Jablonka út melletti közkert töltésoldalát. Négyen voltunk. Egy ideig azt hittem, ennyien is maradunk a szitáló esőben, de később egyre csak jöttek és jöttek. Tőszomszédok, K. Péter gyermekestül, nagymamástul, K. Tamás feleségével, M. Miklós a betegágyból és más szorgalmasok. De jöttek ám a Jablonka út végéről O. Gábor motoros láncfűrésszel és N. Gábor családostól. Na, aztán Sz. Zsuzsa a Farkastorki lejtőről, D. Krisztina, B. Gergő, na meg S. Kálmán egész családjával az Erdőalja útról. Tőlük van Máté is, aki vidám volt és pillanatra sem lankadt, és még akkor is indákat cibált, amikor más már a halálán volt. Eljöttek Kádárék a Toronyából, sőt, a Máramaros útról is Zs. Ármin, S. Iván a Királylaki útról. Szóval 28-an lettünk, és senki nem tágított a vizes idő miatt. A nagy lendülettől a növényeket Sz. Hédi védte, ő volt a szakértőnk, ő már előző nap a gaz nagyját fűkaszával kivágatta, különben soha nem végeztünk volna. A rengeteg szorgos kéz pár óra alatt rendbe tette a természet vad burjánzását, elhordta az elszórt szemetet és sittet. Megható volt. Nem igaz, hogy közönyösek az emberek. Olyannyira nem, hogy többen közülük nem is tudták, hogy itt közpark van, csak érezték, hogy  a jó ügyet szolgálók mellé kell állni. Valami megmozdult, ami simogatja az ember lelkét, reményt ad, de leginkább azt, hogy néhányan, akik elkezdtük, nem maradtunk egyedül. Vera, a másik hulladékgyűjtő csoport szervezője, miután előbb végzett, ide is beszállt. Nagy lendülettel seperte le a leveleket, ágakat az út burkolatáról, mi ki nem jön ebből a hastáncos nőből, mögötte Marci fia a cirokkal. Maradt még energiájuk a hegyi utcák takarítása után, pedig nyakunkba szakadt az újabb eső. „De hát nem maradhat szemetes a Jablonka út!” Másnap Gőcze szomszéd befejezte egyedül, ami az esőmiatt félbeszakadt. De becsülöm azokat, akiknek van kitartásuk! Újra és újra erőt adnak, és erre néha nagyon nagy szükségem van. Köszönöm az egyesület nevében nekik, és minden résztvevőnek az eredményes takarítást. 

Óhegy-hírek, 2004. december

A november 17-i fórumon Buella Mónika, a Pagony iroda kerttervezője bemutatta a közkertre kimunkált terveit. A terv szerint a Jablonka út menti magas rézsű megszüntetésével beláthatóvá válik a park, a kőkereszt pedig a feltételezett eredeti helyére kerül vissza. A buszmegállótól egy keskeny sétáló-járda vezet az Ilonka utca lekanyarodó szakasza felé, amelynek burkolata a kereszt előtt, és két ülőpad előtt kiszélesedik. A terv a Jablonka út mellett folyókát és járdát ábrázol. Lehetőség nyílik az autóbuszmegálló kedvezőbb elhelyezésére is. A terv figyelembe veszi az Ilonka utca véglegesen kiépülő útburkolatának, és lépcsős járdájának helyigényét is. A területen számos kísérő probléma vetődött fel. Nincs csatorna és útburkolat az Ilonka utcában, megépítését egy utcába benyúló telek akadályozza, kivásárlása elkerülhetetlen. A közpark közepén egy MATÁV légvezetékeket tartó oszlop áll, kiváltása szükséges. A parkra engedélyezési terv készül, amelybe a fórumon elhangzott javaslatok beépülnek. Időközben történt tárgyalások és helyszíni szemlék szerint elmondható, hogy az Önkormányzat Beruházási Osztálya feladatok egy jórészét felvállalhatónak találja, (folyóka, járdák, stb), a MATÁV a légkábelek kiváltását várhatóan költségmentesen vállalja.

Óhegy-hírek, 2005. február

bruárAz alpolgármester úr a benyújtott kertépítészeti tervek alapján Egyesületünknek megküldte az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a park építéséhez. A munkák között olyan tételek szerepelnek, amelyek különböző összefüggések miatt csak együtt valósíthatóak meg, azok valamelyike nélkül nem célszerű parképítésbe vágni. Ilyenek a Matáv légvezeték kiváltása, a Matáv KábelTV hálózat kiváltása, a Jablonka út menti folyóka helyreállítása, gyalogjárda építése, a parkban a durvaterep rendezése, a kőkereszt végleges elhelyezése, növénytelepítés és füvezés, sétaút építése és pad elhelyezése. A benyújtott kertépítészeti tervek is csupán ezen munkákra szorítkoznak. A teljességhez persze szükség volna még a Jablonka út burkolati korrekciójára az érintett szakaszon, az Ilonka utca csatornájának és burkolatának megépítésére, a csatlakozó kerítések végleges kiépítésére. Ezekhez azonban hosszadalmas tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatására, valamint telekrész kisajátítására és kártalanításokra lenne szükség, amiket most nem látunk megoldhatónak. Kivitelezői árajánlatok alapján a terv szerinti munka értéke 7,800,000.- Ft. Az eddigi, résztvevőkkel és támogatókkal történt tárgyalások alapján mondhatjuk, van reális esélyünk. Tarlós István polgármester úr személyes támogatásáról is biztosított bennünket. Sok segítőre, környezete iránt érzékeny, az üggyel szimpatizáló társra is találtunk, akik már vállalták a feladatok felét. Pillanatnyilag a másik felében résztvevők végleges döntéseit várjuk izgatottan.
A park megvalósításának ügye, ha lassabban is, de halad. A költséges közműkiváltásokat a Matáv Rt, és a Matáv KábelTv Kft. ingyenesen vállalta, úgy tűnik a parkot szegélyező járda és folyóka is jó kézbe kerül. A park építésébe azonban még mindig nem merünk belevágni, mert nem áll rendelkezésre az a munkavállalás és az a készpénz, ami a teljes befejezéshez szükséges. A célhoz azért kicsit közelebb jutottunk.

Óhegy-hírek, 2006. július

A Jablonka park építésének „gyorsasága” könnyen összetéveszthető egy „Luca-szék projekt” megvalósulási sebességével. De kérem, hogy ezen senki se csodálkozzon. Ezúttal nem a kivitelezők tehetnek róla. A terület az elmúlt időkben senki földje (vagy talán ezer gazda földje) volt, vagyis mindenki azt csinált rajta, ami éppen az eszébe jutott. Oda telepített közművet ahová akart, oda rakta le a sittet, ahol éppen kényelmes volt, úgy épített utat, ahogy az sikerült. Most a rendcsinálás lassú folyamata látható. A közkert építésének ügye nem határolható el sem a Jablonka út kiigazításától, sem az Üde utca kialakításától, de még talán a buszmegálló helyétől sem. Az építésnek így aztán ezer szereplője van. Legalább két útfenntartó társaság, legalább hat közműszolgáltató és alvállalkozója, három beruházó, megannyi kivitelező fővállalkozó és alvállalkozó, rengeteg hatóság, és még sokan mások. Minden függ a másiktól, és arra vár. Lassan azért elkészülnek a támfalak és burkolatok, talán még a füvesítés előtt összejön egy hiányzó csatornaszakasz építése is, a Jablonka úti járda aszfaltozása, a park finomterep-rendezése, és augusztus végén megindulhat a humuszterítés, füvesítés. Szép lesz! Az is kiderül, mi mindenre nem marad se pénz, se önként vállalkozó. Humuszra, füvesítésre, növénytelepítésre, a kőkeresztről hiányzó korpuszra, padokra, a térvilágításra, stb. Az Ilonka utca csatornája és burkolata pedig legalább egy évre elmarad. A nagy munkát szerencsére eddig sokan támogatták. Tervünk, hogy a végén ünnepélyes környezetben mondjunk köszönetet a megvalósulás minden egyes támogatójának és szereplőjének.

Óhegy-hírek, 2006. szeptember

A legutóbbi beszámoló óta a kerület beruházásában elkészült az Üde utca, a Főváros finanszírozásában pedig a Jablonka út korrekciója az út menti folyókával és járdaszegéllyel együtt, és ezzel kialakult a park határainak jó része. Köszönjük a hivatalok vezetőinek és dolgozóinak. Időközben az Ilonka utcai lakók levélben fordultak Csire János alpolgármester úrhoz azzal, hogy az Ilonka utcai csatornának legalább a park alá eső 23 m-es szakasza elkészüljön, mert később az már csak a kész park feldúlásával valósítható meg. Az alpolgármester úr a park ügyét továbbra is segítve költségfedezetre vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amelyet a Képviselőtestület augusztus 30-án egyhangúlag elfogadott. Az építés szeptember első felében várható, addig füvesítés csak a Jablonka út mentén történik. Sok munka van még hátra, ilyen a humusz leszállítása és terítése, a növénytelepítés, a Jablonka járda megépítése, és más kisebb feladatok. Egyes munkák kifizetéséhez, a gépmunkák elkészíttetéséhez (például bob-cat, rotációs kapa kölcsönzés), a szükséges anyagok megvásárlásához (humusz, fűmag, ülőpad) azonban további készpénz szükséges. Ehhez kérjük az Önök anyagi támogatását, vagy más segítségét. Készségüket kérjük jelezzék a 430-1326 vagy a 30-230 6994 telefonszámokon. Segítsenek azért, mert szükség van rá, és segítsenek azért is, hogy ősztől gyalog vagy kocsival arra járva élvezzék saját munkájuk vagy támogatásuk gyümölcsét.

Óhegy-hírek, 2006. október

Utólag bevallom, pénzünk híján szinte reménytelennek láttam az idei füvesítést egy hónappal ezelőtt. Bizakodtunk, nem adtuk fel, és felcsillant a remény. Többen segédkeztek mind a munkában, mind a lobbyzásban.
Németh Géza, testvérhegyi lakos támogatásával, nagyon kedvezményesen jutottunk 210 m3 humuszhoz. Több környékbeli lakos készpénzzel fedezte a humuszterítés költségeit, nevük megemlítésére külön alkalmat kerítünk. Az Önkormányzat kérésére a LIAN Kft.-től 70 kg fűmagot kaptunk támogatásaként. A kivágott fahulladékot az FKF Zrt. ingyenesen szállította el. A SILVANUS kertészet 70 db cserjével ajándékozott meg bennünket, amelyeket október végén ültetünk el.
Az Önkormányzat finanszírozásában egy hétvége alatt megépült az Ilonka utcai csatorna park alá eső szakasza, így megindulhatott a sétány feletti területrész rendezése is.
Új segítőtársaink Kispál Zsuzsanna komoly segítséget nyújt a pénzgyűjtésben és lobbyzásban, Bökény Attila, a Jablonka úti kertész pedig az anyagbeszerzésben segít, és szakmailag őrködik felettünk.
Rácz András testvérhegyi lakos, akinek a műtárgyak restaurálásában való jártasságát már jól ismerjük, hosszas utánajárással megtalálta azt az öntöttvas korpuszt, ami a jelenlegi kőkeresztre illik. A korpusz vételárát Kispál Zsuzsanna fedezte, restaurálása még hátra van.
Kifizetetlen számláink mindezek ellenére sorakoznak, a Jablonka út menti 130 m2-es járda megvalósítására pedig még esély sincs, bár a járdaszegély készen van. Szeretnénk novemberben egy zöldelő parkot átadni.
Aki még tud, kérem segítsen, akár lobbyzással, készpénzzel, vagy munkával. Készségüket kérjük, jelezzék a 430-1326 vagy a 30-230 6994 telefonszámokon.

Óhegy-hírek, 2006. november

A Swietelsky Építő Kft. -ügyünket támogatva- megépítette a Jablonka úti járdát. Mostantól kezdve legalább azon a 60 méteres szakaszon nem kell az úttesten száguldó autók között gyerekkocsival bóklászni. A park pedig ezzel elnyerte végleges arcát!
Szenzációs élmény, kisebb hiányosságokkal ugyan, de elkészült a park. Járhatóak a burkolatok, zöldellik a fű, élnek a cserjék és a fák. Elérkezett a műszaki átadás ideje, ezért a parkot az Önkormányzatnál készre jelentettük, és az átadását megkezdtük.
A park Ilonka utca felőli végleges rendezése az utca burkolatépítéséig várat magára. Az út tervezése információink szerint idén megindul, kivitelezése a telekalakítást követően leghamarabb 2007-ben várható.
A parkot nem felejtjük el az átadást követően sem. Tavasszal következik a fű másodvetése, és a szükséges helyeken újabb cserjék ültetése. Felvetődött a közvilágítás kiterjesztése is, a parkon át vezető sétány mentén. A növényzet locsolásához pedig vízvételi hely épül ki, reményeink szerint a Fővárosi Vízművek segítségével.
A park ünnepélyes átadása november 5-én, vasárnap délután 3 órakor lesz. Kérjük, jöjjenek el, hiszen a zöldellő fű csak az afelett örvendező közösség láttán nyújt sikert.

Óhegy-hírek, 2006. december

Elhangzott az ünnepélyes átadáson: Elkészült a park. A Hegyoldal első közparkja. Egyszerű, de szép megnyitó. Hiába a rossz idő, a szél, az eső, majd kétszázan tisztelték meg a nagy eseményt jelenlétükkel. Mindannyiunkat meghatott a sokaság. Olyan volt, mint egy tőmondat: „Örülünk” Hálával gondolok erre a másfél órára. Nekünk, szervezőknek, minden köszönetnél többet jelentett.
Ott voltak, akik támogattak, akik dolgoztak, akik drukkoltak, akik örültek, akik ilyen módon fejezték ki egyettértésünket. Az ünnepségre eljött Bús Balázs polgármester úr, Szegner László alpolgármester úr, Csire János, az előző ciklus alpolgármestere, de eljött Németné Dési Éva képviselőasszony, egyszerűen velünk együtt ünnepelni, valamint Sáringer Kálmán úr, körzetünk képviselője, mint ahogy családjával együtt az első munkanapon, úgy most is.
Az Önkormányzat másfélmillió, és a lakók félmillió forintjából tízmilliós park valósult meg. Úgy gondolom, lapunk legértékesebb hirdetési felülete is szerény hely ahhoz, hogy támogatóinkat, segítőinket megnevezzük, magunk módján megtiszteljük.
Az ünnepélyes keretek közti szimbolikus átvétel után, december 1-én, hivatalos „átadás-átvételi bejárás” alkalmával Marosán Angelika, az Önkormányzat nevében hivatalosan is átvette a parkot, annak dokumentumait.
Van még azért tennivalónk jövőre is. Tavasszal elvégezzük a fű másodvetését, és további cserjéket helyezünk el. A Fővárosi Vízművektől igéretünk van a vízvételi hely kiépítésére, és Varga Sándor Jablonka úti lakostól kaptunk két parkba illő, design fémpadot, amit szintén már csak tavasszal helyezünk el.

Óhegy-hírek, 2007. április

Bár az Önkormányzat a parkot fenntartásra átvette, azonban a területileg érintett parkfenntartó vállalkozó szerződésében a park még csupán, mint külterjes terület szerepel. (Ez négyszeri kaszálást és kétszeri szemétszedést jelent). A szerződés módosítására ősztől, az új tendereztetést követően van esély.
Az Egyesület erre az évre -a lakók segítségével- vállalja a parkról való gondoskodást, amely-nek kapcsán felmerülő költségek fedezetére az Önkormányzat segítségét kérte. Elvégzendő a tavaszi trágyázás (megtörtént), a gyep felülvetése, a meredek területeken néhány cserje kiülte-tése, fűszegély telepítése, valamint a folyamatos locsolás és fűnyírás. Nem lesz kis feladat, hiszen Egyesületünk nem erre szakosodott. Mindenki segítségét kérjük.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a Fővárosi Vízműveknek, Haranghy Csaba vezér-igazgatónak és Stollmayer Ákosnak, akik a locsolást lehetővé téve kék kutat telepítettek a parkban. Továbbá Varga Sándor Jablonka úti lakosnak, aki két padot helyezett el ingyenesen a parkban.

Óhegy-hírek, 2007. május

A park fenntartásában az Önkormányzat nem hagyott magunkra. Polgármester úr jóváhagyásával Szabó Magdolna alpolgármester asszony anyagi támogatást biztosít az Egyesület számára, amely lehetővé teszi a parkból még hiányzó növényzet telepítését fűszegélyek építését, a Medárd előtti felülvetést, és a fű időnkénti nyírását.
A környékbeli lakók segítségére azért változatlanul számítunk, amellyel kapcsolatosan egyeztető megbeszélést tartunk május 8-án, kedden 18.00 órakor a helyszínen. Legalább azokat várjuk, akik nap mint nap látják a parkot, vagy kocsival elhúznak előtte

Óhegy-hírek, 2008. november

Aki a parkban sétált, vagy előtte elhaladt, az élvezhette a szép tiszta parkot, a mindig ápolt, zöldelő füvet. Többen voltak, akik az Egyesületnek írásban vagy e-mailben fejezték ki köszönetüket, holott ez igazán nem is minket illet.
Leginkább Ferencsik Hajnalkát illeti köszönet, aki folyamatosan felügyelte a parkot, szervezte a fűnyírást, ürítette a szemétkosarakat, férjével, Mohácsi Miklóssal rendszeresen locsolta a füvet. Kitartóan dolgoztak, mindannyiunk örömére.
De köszönet illeti néhány környékbeli lakost is, közülük Scherczinger Ferencet, Gőcze Ferencet, akik az év folyamán, több alkalommal is, különösen a kritikus idöszakokban ápolták, gyomtalanították a virágágyakat és a járdát. De köszönet illeti Bökény Attilát is, aki tavasszal indítótrágyával serkentette a növényeket.
Nem utolsó sorban köszönet illeti az Önkormányzatot is, aki anyagilag támogatta a park fenntartását, ezzel lehetővé téve, hogy a meredek partfal nyírására professzionális gépekkel rendelkező vállalkozót fogadhassunk