Saját szőlőjük soha nem volt Rosneréknek, a bort – fehéret és vöröset egyaránt – vidékről hozták. Hogy honnan, arra a kocsmáros Rosner János fia már nem emlékezett. De arra igen, hogy a rövid italokat a Nagyszombat utcai Amfiteátrum közelében levő nagykereskedésből vásárolták. Sört a Dreher sörgyárból vettek. A fiú gyerekkori élménye volt a hatalmas söröshordókkal megrakott szekér, amelyet hat muraközi „sörősló” húzott a Máramaros út felől a kocsmáig. A II. világháború vége felé fellélegzett a család, hogy szerencsésen, ép bőrrel megúszták a vérzivatart. Örömük korai volt. Egy napon megjelentek az orosz katonák a hegyen és „malenkij robot”-ra begyűjtötték a környék férfiait, köztük Rosner Jánost is. A mese, amivel a férfiakat elcsalták az volt, hogy kocsijukat segítsék kiemelni, mert elakadtak a hóban. Menekvés nem volt, vitték őket tovább Oroszország felé. Rosner János Szegedig jutott el, ott a táborban elkapta a tífuszt és már többé nem tért vissza szeretteihez, meghalt. Az üzletet felesége vezette tovább, egyedül, nehéz körülmények között. Nem sokáig: 1950-ben itt is megjelent három férfi sötét öltönyben és a vendéglőben tartózkodó embereket hazaküldték, az üzletet bezárták...

(Részlet a szerző "Kockás abrosz, jó kadarka" c. könyvéből) 
Gálosfai Jenőné

A vendéglőt 1926-ban nyitotta meg Schuszter Ferenc és neje, Streck Anna. A telek eredeti tulajdonosai Schuszter Ferenc szülei voltak, akiknek a földjén számos gyümölcsfa ontotta bő termését és nem hiányzott egy darabka szőlőkert sem. A család ebből élt, a gyümölcsöt és a szőlőt gyalog vitték le a hajóállomásig, onnan hajóval szállították a Vámház körúti piacra, de volt, hogy egészen a piacig gyalogoltak be az áruval.
Fiuk jó üzleti érzékkel rájött, hogy a szőlőtermést bor formájában helyben is tudja hasznosítani, így vendéglőt nyitott. Ezt a vendéglőt főleg nyáron látogatta a közönség, szívesen üldögéltek az árnyat adó fák alá telepített asztaloknál. A kert hatalmas volt, hűs szellő üdítette fel a gyaloglástól fölhevült látogatókat. Aki akart az kuglizott, vagy kártyázott, a gyerekek hangos zsivajjal rohangáltak, labdáztak az asztalok között

Télen elcsendesedett a vidék, csak néhány megszállott kiránduló kereste fel a hegyet és a Schuszter tanyát. Szerencsére, mert az épületben a fogadóhelyiség bizony apróka volt...
A ház terméskő alapokon nyugvó vályogház volt, benne az ún. söntéssel. A toldalék épületben volt a konyha, ormán nyílt két szoba. A mellékhelyiségek hátul, a kertben voltak.
A hagyomány szerint nem sok haszon volt a kocsmán, mert ha Schuszter bácsinak jó kedve kerekedett, akkor így kiáltott: "ma mindenki az én vendégem"! így azután a haszon a szomjas torkokon csúszott le.
A vendéglő az 1930-1932-es években zárt be.
A hely érdekessége volt a telken álló Mária szobor, amelyik egy boltozatos, sziklabarlangot szimbolizáló mélyedésben állt. A nagyméretű Schuszter gyümölcsöst az 1970-es években felparcellázták, az egyes parcellákat eladták. Az új tulajdonos, akinek a részén ez a szobor állt, elbontatta a kis barlangot. Egy ideig még sok arrajáró reklamálta, de sorsa mára már ismeretlen. A szobor nyomtalanul eltűnt.

(Részlet a szerző "Kockás abrosz, jó kadarka" c. könyvéből) 
Gálosfai Jenőné