Belső-óbudai téglagyárak

Állandó helytörténeti kiállítás

2016. június 3-án átadtuk a Belső-Óbudai téglagyárak termékeiből készült állandó helytörténeti kiállítást. Mint ismeretes, Egyesületünk egyik fő tevékenysége a területünkön fellelhető örökség megóvása, felújítása, mint például a Jablonka park megvalósítása, a Szt. Donát kápolna, a Kiscelli kálvária valamint a Szent Vér kápolna teljeskörű felújítása. Feladatunk a hegyoldal múltjának megismertetése, hagyományainak, történetének megőrzése. Ennek kapcsán most területünk egykori téglagyárait mutatjuk be egy helytörténeti kiállítás keretében.
Bár ma már ezek a téglagyárak nem léteznek, mégis mai korunk meghatározói. Az egykori Bécsi út menti téglagyárak, az un. Holtzspach téglagyár, az Újlak-1. Újlak-2. és Újlak-3. téglagyárak és bányáik mélyen benyúltak a hegyoldalba, megváltoztatva annak vízrendszerét, talajmechanikai adottságait. Eltűnt a Kapucinus-domb, patakok, források, utcák szűntek meg. Termékeik pedig meghatározták építkezéseinket. A bányák dolgozói a „cegaj”-ban laktak, de annak felszámolásakor többen a Hegyoldalra, Óbudára költöztek.
Tervünk az volt, hogy a mai lakossággal megismertessük lakhelyük múltját, a téglagyárak és bányáik pontos helyét térképpel, képekkel, bemutassuk termékeiket, erősítve ezzel helyi kötődésüket, lokálpatriotizmusukat. A lényegében állandó jellegű, szabadtéri kiállítás a Táborhegyi Népház déli, ablaknyílás nélküli homlokzatán valósult meg.
A kiállításhoz szükséges téglákat, cserepeket és dokumentumokat Kádár József helytörténész-téglagyűjtő, a téma kiváló ismerője, egyesületünk tagja ajánlotta fel.
Állandó kültéri kiállításra a művelődési ház belső terei nem adnak lehetőséget, mivel az akadályozná más kiállítások havonkénti megrendezését, előadások, rendezvények lebonyolítását. A kiállítás ezért az épület déli, ablak nélküli homlokzatán valósult meg. Térkép ábrázolja a téglagyárak és bányáik területi elhelyezkedését, termékeiket pedig téglagyáranként külön felületen (un. vakablakban) mutatja be. 

Helytörténeti kiállítás a Táborhegyi Népház homlokzatán

Holtzspach​téglagyár

Újlak-I.
téglagyár

Újlak-II.
téglagyár

Újlak-III.
téglagyár

ÚJLAK I.

Nagybátony-Újlaki, vagy Újlaki téglagyár

Tovább

ÚJLAK II.

Victoria-Bohn Téglagyár

Tovább

ÚJLAK III.

Budapesti Tégla- és Mészégető Gyár Rt.

Tovább

Újlak I. Téglagyár és a bánya története

Nagybátony-Újlaki, vagy Újlaki téglagyár
Budapest III. kerületében 12 olyan helyet ismerünk, ahol rövidebb-hosszabb ideig téglát és tetőcserepet készítettek. Ezt az a nagymennyiségű és nagy kiterjedésű agyagkészlet tette lehetővé, amelyet már a római korban is használtak.
A legkorábbi alapítású, és leghosszabb ideig, 234 évig működött a Margit kórház északi szomszédságában fekvő téglavető-téglagyár. Ezt 1737-ben az akkor Óbudát birtokló Zichy család feje, az özvegy Zichy Péterné alapította. (téglajele: GSB)
Őt követte fia, gróf Zichy Miklós (téglajele: CNZ), majd özvegye Berényi Erzsébet. (téglajele: CEZ-CEB)
Közben felépült a mellette álló dombon a máriacelli kegyszobor másolatát, a Kiscelli Madonnát őrző templom, amelyről az itt található agyagot ’kiscelli’-nek nevezték el a XIX. században.
Az óbudai uradalom - és benne a téglavető – 1766-ban a Kamara tulajdona lett, és ettől kezdve közel 120 éven át az OB – ’Oppidum Budensis’ jelet használták, számtalan változatban. (téglajele: OB)
Közben Újlak akkori határánál, a Nagyszombat utcánál, egy korábbi téglavetőből kialakult Kunwald Jakab téglavetője és gyára, melynek többféle jelváltozatát ismerjük. (téglajele: J-Címer-K).
Ezt a téglagyárat vette meg az 1869-ben alakult Újlaki Tégla és Mészégető Rt. (Újlaki Rt.), amelynek nagy, kettős telepe volt. (téglajele volt az ’Újlaki T.GY.’). A századforduló után itt már jobbára csak meszet égettek.
Közben Óbudán a Kiscelli mellett megalakult az ’Ofner Vereinigte Brennerei’ (téglajele: OFVB), illetve a Murschell féle ’I. Óbudai téglagyár Rt.” (téglajele: OB-címer-Rt).
Az 1888-ban ill. 1891-ben mindkettőt megvette az Újlaki Rt., melynek itt is nagykiterjedésű „alsó gyára” volt a Bécsi és Vörösvári utak között. Az Újlaki ez időtől itt gyártotta a téglát (téglajele: UTG), majd a tetőcserepet (hódfarkú-, szalag-, préselt-) és számtalan másféle termékét.
Az Újlaki Rt. 1928-ban beolvadt a Nagybátonyi Kőszénbánya Rt.-be, és ettől kezdve „Nagybátony-Újlaki” néven működött az államosításig. (téglajele: NT)
Az 1930-as évek elején nagy változatossággal indult meg a különböző méretű, lyukacsos ’sejt-téglák’, válszfaltéglák gyártása, és az acélgerendák nélküli, kerámia béléstestekből kialakított födémrendszerek kidolgozása.
Az államosítás után a téglagyárakat különböző csoportosításokba – trösztökbe, egyesülésekbe - besorolva irányították. Ezeken belül volt az É. M. Budai Tégla és Cserépipari Vállalat, melynek vezető gyára volt az egykori „Nagybátony-Újlaki” gyár, a hozzá tartozó másik 10 üzemmel együtt. A téglagyár ekkor kapja az Újlaki I. telephely cégjelzést.

Újlak II. Téglagyár

Victoria-Bohn Téglagyár A XIX-XX. századi térképek szerint a Bécsi út bal oldalán, a Perényi út és Farkastorki út közötti szakaszán létesült 1867-ben a „Victoria” téglagyár. Nevének eredete pontosan nem ismeretes. A gyár alapítását követően 1910-ig több tulajdonosa volt. - 1867-től „Viktória Téglagyár” címén egy részvénytársoság szerepelt - 1873-1888-ig „Schwartz - Salzer Victoria Gőztéglagyára” nevet bírt, tulajdonosa Schwartz Sándor - 1888-1893-ig „Victoria téglagyár Budapest III. kerület Deutsch” néven szerepelt, tulajdonosa Deutsch Jakab - 1893-1910-ig „Óbudai „Victoria” Gőztéglagyár Schwarcz József” tulajdonosa Schwarcz József, aki később Surányi József névre magyarosított, így a gyár 1898-tól „Óbudai Victoria Gőztéglagyár Surányi József” néven működött.