Szent Donát oltárkép

Az oltárkép fő alakja Szt. Donát, aki romai katonaként térdel, kékszínű páncélja alatt vörös köpenye látszik, csizmája sárga. Jobbját kérőn előre nyújtja, baljában kardot és zászlót fog. Feje felett mituszkoszorút és pálmaágat tart egy angyal, a vértanúk attribútumait. A kép bal felső részén a Szentháromságot jelző háromszög alakú sugárzó mezőben Isten szeme látszik, erre tekint fel Szt. Donát, a háromszöget kis repülő angyalfigurák veszik körül. A kép alsó részén festett szalagon felirat: "H. Donáté bitté bei Gott, daβ er uns bewahre von allen Sbbadlichen Ungeritter, var Schaur und Reif, und allén Ungeziffer." Azaz magyarul: "Szt. Donát könyörögj az Istennél, hogy minket őrizzen meg minden kártevő zivatartól, a jégtől és dértől, és minden féregtől." Gyakran felvetődik a kérdés: „Arezzoi Szent Donát miért van katonaruhában, mikor ő püspök volt?” Leírások szerint Arezzoi Szent Donát valóban püspök volt, de ő egy másik szent volt, nem azonos a Münstereifel-i Szent Donáttal. A legenda szerint Arezzo püspök éppen misézett, amikor pogányok zavarták meg a szertartást, és kiverték a borral teli üvegkelyhet a kezéből. Az a kőpadlón széttört, de Donatus imájára csodálatos módon össze is forrt. Arezzoi Szent Donáthoz különösen villámcsapás, jégeső távoltartásáért imádkoztak; valamint falvainkban, városainkban a templomok harangjait többnyire neki szentelték. Arezzoi Szent Donát a képeken püspökként ábrázolják, míg a Münstereifel-i Szent Donát katonaruhában jelenik meg. A két Szent Donát az ábrázolásaik alapján tehát jól elkülönülnek, de a szőlőtermelők mindkettőt védőszentként tisztelik, a patrónusuknak tekintik.