Az ÓHEGY Óbuda Hegyvidékiek Egyesületét 1989-ben jegyezték be. A névadás önmagában is sokat elárul rólunk. A Budapest III. kerületének, Remetehegy, Táborhegy, Testvérhegy és Csúcshegy keleti lankáin élő közösséget elsősorban lakóhelyünk szeretete fogja egybe. Az Egyesületnek a Táborhegyi Népház nyújt otthont.

Minden, amink csak van 50 évvel ezelőtti hegylakók öröksége. A felhagyott szőlőskertek tulajdonosai, mint madár a fészkét, tégláról téglára rakva hordta össze a művelődési háznak szánt épületet.

Akinek nem volt módja két kezével segíteni, téglajeggyel támogatta a munkát. A befejezéshez az MSZMP anyagi hozzájárulásával került sor. Itt volt az első TV készülék a hegyen. De volt jól működő fiókkönyvtár, s minthogy akkoriban az Erdőalja úti iskola tornatermét még nem húzták fel, minden iskolai bálnak, ünnepélynek is a Népház adott helyet. Lassan a Népházból Pártház lett, gondnokkal, takarítónővel és az MSZMP birtokában levő kulccsal. Látogatottsága is rohamosan csökkent. Egyetlen szervezet tartotta fenn máig is folyamatosságát - a helyi Vöröskereszt

Az Egyesület alapításának apropóját éppen a rendszerváltozás szolgáltatta. Mindazok, akik ismerték az épület Népházból Pártházzá alakulásának történetét, az önjelölt pártok ingatlanává alakulást elkerülendő, politikamentes szervezetet megteremtésére fogtak össze. "Csak annyi téglát veszünk ki belőle, mint amennyit annak idején beletettünk!" - volt az alapítók válasza mindazoknak, akiknek az épületre fájt a foguk.
Mára közel kétszáz család tagja Egyesületünknek. Természetesen a „vár ereje nem a falakban, hanem a védők szívében vagyon”, így az épület használati jogának elnyerése, csak lehetőséget ad az egyesület céljának megvalósítására, melyek:

Havonta egy, az egész egyesületet megmozgató rendezvényre kerül sor egykor, és ma is.
Ezek közül csak néhány:

Ezen kívül Teleház, Szt. Kristóf Turistaegylet, egykor a Mikka-Makka Játszóház, bridzsklub, szingli-klub, tánciskola, hastánc és kondicionáló torna talál helyet a Népházban, de helyet ad a zártkörű rendezvényeknek is.
Az egyesület pedig egyre erősödött. Nemrég képes volt arra, hogy az egykori kőkereszt helyén parkot építsen, az un. Jablonka parkot, a hegyoldal egyetlen műemlékét a Szt. Donát kápolnát pedig eredeti szépségébe helyreállítsa.
Szócsövünk az ÓHEGY HÍREK, hegyi családhoz ingyenesen eljutó havonta megjelenő lap. Jelentősége a lokálpatriotizmus fejlesztésében rejlik. Rajta keresztül megismerheti mindenki lakókörnyezetét, így lakhelye iránti kötődése, szeretete is megerősödhet.
Mottónk: „Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.” Sokszor számunkra is meglepő módon szabadul fel, közelebbi és távolabbi szomszédainkból, a már-már elveszettnek hitt együvé tartozás öröme.
Célunk, hogy ne szakadjunk el hegylakók várakozásaitól, sőt velük közösen alakítsuk lakóhelyünket, életterünket, és ezzel mindannyiunk számára élhetőbb környezetet teremtsünk.