Kápolna belső festése

Herling Zsuzsanna képzőművész, restaurátor 2008. tavaszán „falkutatást” végzett, és az akkor még látható, 1958-ban felújított falfestés alatt egy sokkal világosabb tónusú, de azonos rajzolatú, mintázatú festést talált. Az 1958-as felújítást Papp László festőrestaurátor készítette. Ezt igazolja a déli fal felett látható „1958 AD. PINXIT LADISLAUS PAPP” festett kézjegy. Felkerestük Papp László templomfestőt. Elmondása szerint a kápolnában csak restaurálásokat végeztek, és a logika szerint a világosabb réteg az 1930-as években történt, melynek színei feltehetően az 1860-as évek körül készült, eredeti falfestés felújításból származhat. A 2008. évi felújítást Gedeon G. Péter festő-restaurátor művész készítette el. A munka első szakasza a belső felületek, a többrétegű festés feltárása, a falfelületek helyreállítása volt, és csak a vakolat kellő kiszáradása után lehetett hozzákezdeni a festéshez. A restaurálása során az 1860-as évek körül keletkezett, eredetinek tekinthető mintázat született újjá, a korábbi, derűsebb színvilág alkalmazásával. A mezőkre osztott falfelületeket keretező pálcarajzolatok korábban merev vonalakkal festve adták a pálcák plasztikus hatását. A Festő most szórt árnyékolással kívánta ugyanezt a hatást elérni. A megszokott páros angyalfejek közül is csak egy-egy fej maradt meg. Hegyvidékünk a festés megszületésének idején még szőlőtermelő vidék volt, ahol jellemzően két szőlőfajtát termeltek. Ennek emlékét idézi fel Zsigó György növényorvos által ismertetett két szőlőfürt, a budai zöld és a kék kadarka, melyek új elemei a kápolna díszítésének.

A cikkben szereplő képek