Kékfestő utcaA Testvérhegyen futó Kékfestő utca is egyike azoknak a hegyvidéki közterületnek, amely egy valamikori mesterségről kapta a nevét. Óbuda hajdanán országszerte ismert volt egészen kiváló minőségű kékfestett textilanyagairól, amelyeket a XVIII. század második felétől, az uradalomba költöző mesterek honosítottak meg.
 
Goldberger gyárGoldberger Ferenc 1784-ben, Spitzer Gerzson 1826-ban alapított kékfestő üzemet a Lajos utcában, Finály Simon pedig 1825-ben hozta létre saját kis üzemét a Bécsi úton. Ez utóbbi vállalkozás helyén (a Táborhegyi út találkozásánál álló Vámházzal szemben, nagyjából a DIEGO épületétől délre), még az 1940-es években is működött Kemény Zoltán és Kemény Lajos testvérek ilyen jellegű vállalkozása, később az Óbudai Fehérítő-, Festő-, Impregnálógyár, majd 1958-tól a Magyar Selyemipari Vállalat Selyemkikészítő Gyára.
 
Textilgyár ÓbudánA mesésen szép szöveteket bonyolult gyártás folyamán indigóval festik meg (előtte különböző dúcból készült mintákkal díszítik), majd alaposan kimossák. Egy időben ezért Óbudán valóban kék volt a Duna. A helyi és a környékbeli sváb lakosság leggyakrabban használt ruhaalapanyaga volt, leginkább ilyen textilből öltözködtek. A levéltári anyagok alapján (telek- és birtoklapok, 1944. évi légifotó, térképek, helyrajziszám) világosan kiderül, hogy a mostani Kékfestő utca területen sokáig szántók, szőlőföldek, kertek feküdtek. A mezőgazdaság visszaszorulásával és a Hegyvidék egyre intenzívebb benépesedésével párhuzamosan alakítottak ki új utcákat. Cikkünk főszereplője 1970-től viseli nevét, egyes források szerint (Budapest teljes utcanév lexikonja; 1998) a közeli textilüzem okán.
 
A Kékfestő imájaAz üzem.
Igaz, működött egy kékfestő üzem a Bécsi útonmelyet testvérek üzemeltettek. Az igaz, hogy az utca szomszédságában téglagyár működött, a legközelebbi textilgyár a már említett Finály féle üzem volt. A Kékfestő utca mindennapos funkcióján túl, kedve emléket állít az egykori, Óbudára oly jellemző szép mesterségnek.
 

 

A teljes, fent is olvasható dokumentum PDF formátumban
is olvasható vagy akár letölthető honlapunkról.

© 2021 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva