TEVÉKENYSÉG


Az Egyesület önkéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződés. Szándékunk az, hogy Óbuda-
Hegyvidéken (Remete-hegy, Tábor-hegy, Testvér-hegy) lakók számára, érdeklődésüknek
megfelelő, sokszínű lehetőséget teremtsünk közösségi tevékenységükhöz, ezzel szorosabbá
tegyük a lakóhelyhez való kötődést és mindezzel a helyi közéletben való tevékeny részvételt.

A helyi közösségek kialakulását számos rendezvény megvalósításával igyekszünk segíteni.
Ilyenek a kulturális, hagyományőrző és szórakoztató rendezvények, kiállítások, előadások,
gyermek- és családi programok, baba-mama klub, családi vasárnapok, kártya-klub, filmklub,
közös kirándulások és a hetenkénti Séta-Kör programjai, az Óhegy-kórus, táncklub és
tánctanfolyamok, tornafoglalkozások. Ilyenek az évenként ismétlődő rendezvényeink is, az
Óhegy Farsang”, a három napos „Óhegy Napok”, a hagyományőrző „Táborhegyi szüret”, a
„Jön a Mikulás a Virágos-nyeregbe”, stb.
Támogatjuk az „Utcabuli” rendezvényeket, ahol az egymást még nem ismerő szomszédok találkoznak, kötnek barátságot, alkotnak új közösséget.

Érdekesség az évente ismétlődő autóbusz kirándulásaink, melyek során már 15 alkalommal
jártunk szomszédos országok magyarlakta területein.
Célunk azonban a szűkebb környezetünk megismertetése és ápolása, közterületek takarítása,
valamint közkívánatra létrejött a „közügyek munkacsoport” működtetése a közös érdekek
feltárása, megfogalmazása, képviselete céljából.

Gondot és munkát fordítunk helyi értékeink feltárására, megismertetésére, fenntartására. 

Munkánk eredményei

  • Egy szabadtéri, állandó helytörténeti kiállítás, a területünkön egykor működött Belső-Óbudai Téglagyárakról (1737-1986), 
  • Az Ecker kereszt (1760) visszaállítása, egy új, un. Jablonka park megvalósításával együtt, 
  • A barokk Szt. Donát kápolna (1781) külső-belső, teljes körű felújítása, 
  • A barokk Kiscelli Kálvária (1814) teljes körű felújítása, 
  • A Kiscelli Golgota szoborcsoport (1821) restaurálása, 
  • A Szent Vér kápolna (1812) teljes körű felújítása.

Mindezek megvalósításához sajtótevékenység segítségével adományok gyűjtése, nagy létszámú, jótékonysági koncertek szervezése és sikeres megrendezése, valamint pályázati támogatások elnyerése, kezelése társult Lebonyolítottuk kivitelezésüket, sok esetben saját, térítésmentes szakmunka bevonásával.

Az Egyesületünk írott, és elektronikus sajtót egyaránt létrehozott. Már 1996 óta adjuk ki 3000
példányban az Óhegy-hírek havilapot, 2005 óta tartjuk fenn a honlapunkat, és azóta tartunk
kapcsolatot kör e-mailen tagjainkkal, a helyi lakossággal.
Az Óhegy-hírek folyóirat meghatározó. Közhasznú Egyesületünk alapcélját leghatékonyabban a
lapon keresztül közvetíti a lakosság felé. Az ingyenesen szerkesztett és terjesztett 12 oldalas
havilap az Egyesület tevékenységén túl bemutatja, Óbuda hegyvidékét érintő közügyeket, a
hegyoldal történetét, természeti értékeit, vízrajzi, geológiai adottságait, közterületi kérdéseket, de a hegyi lakosok munkáját, művészeinek alkotásait, elősegítve egymás megismerését, helyi
közösségek létrejöttét, mindezzel erősítve a lakók helyi kötődését.
A lap folyamatosan bemutat az Egyesülettel szoros kapcsolatot tartó más szervezeteket is, mint például a helyi Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, annak mindennapi eseményeit, tanárjait, diákjait, akiknek 90%-a hegyi lakos. Ismerteti továbbá a szomszédos Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület és Háromhegyek Közhasznú Egyesület fontosabb eseményeit is.

Mindezeket az Egyesület vezetősége és tagsága már megalakulása óta térítésmentes társadalmi munkájával végzi. Feladataikat ügy iránti lelkesedésből, szabadidejükben, saját költségükön, mobiljukkal, gépkocsijuk használatával látják el. Az Egyesület nem zárt kör. Szívesen fogad lakhelyétől függetlenül mindenkit, aki érdeklődik rendezvényei iránt, vagy kapcsolódni szeretne tevékenységünkhöz.

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva