KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT EGYESÜLETÜNKNÉL


Mint ismeretes, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 2016-tól az
érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása. A diákoknak a közösségi szolgálatot a 9-10-11-12. évfolyamokon kell teljesíteniük.
Közhasznú Egyesületünk Vezetősége úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít közösségi
szolgálat teljesítésére. Hogy annak igazolására jogosultak legyünk, mint fogadó intézmény,
több középiskolával együttműködési megállapodást kötöttünk. Hegyvidékünkön lakó diákok
érdekeihez igazodva legelőször azokkal az iskolákkal, amelyek az Erdőalja úti Általános
Iskolából a legtöbb diákot befogadták, így a
- Veres Péter Gimnáziummal
- Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskolával és az
- Óbudai Gimnáziummal.

Idővel azonban más iskolákkal is létrejött együttműködési megállapodás, így a
- Katona József Szakgimnáziummal
- Kölcsey Ferenc Gimnáziummal
- Friedrich Schiller Gimnáziummal
- Verebély László Szakgimnáziummal
- Xantus János Két Tanítási Nyelvű Középiskolával.

Egyesületünk nyitott arra, hogy más intézményekkel is együttműködési megállapodást
kössön, elsősorban hegyi kötődésű diákokat segítve.
Célunk az, hogy a szolgálat teljesítése közben a diák élvezze is munkáját, érezze, hogy
hasznára van a közösségnek. Ilyen feladat ellátása vetődik fel pl. egy Családi Túra-napon,
amikor a diákok az egyes állomáspontokon segédkeznek, vagy „Jön a Mikulás”
rendezvényeinken munkálkodnak, vagy kiállítás megnyitóinkon szerepet vállalnak, de
gyakran a hegyvidéki utcák őszi takarítása, vagy erdőtakarítás alkalmával is a hegyiekkel
együtt dolgoznak.
Kérdéseikkel és javaslataikkal forduljanak egyesületünkhöz a Kapcsolat oldalon megtalálható elérhetőségeken.

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva