Elsősök beiratkozásának időpontja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába (1037 Bp. Erdőalja út 5.):
április 12. csütörtök 8–19 óráig.
április 13. péntek      8–19 óráig.
Szükséges dokumentumok:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
2. A lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító EREDETI igazolás: óvodai    vagy a nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény.
4. Nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról.
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
Emellett az iskola kéri bemutatni:
6. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy annak másolatát) és
7. a szülő lakcímkártyáját (ez az étkezési kedvezményhez kell).A beiratkozáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára az etika, vagy a hit- és erkölcstan (= hittan) tantárgyat választja. (A választás egész tanévre szól!)
A tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes kormányhivatal részére kötelező bejelenteni.
További részletek az iskola honlapján olvahatók.
Megosztás: 
Share page with AddThis