Óbudai újtemető története


Óbudai újtemető Korábban, a XVIII.-XIX. században több kisebb temető szolgált temetkezési helyül Óbudán. A Táborhegyen is volt egy temető, 1881-től a Bécsi út – Táborhegyi út - Farkastorki út - Laborc utca által övezett területen, későbbi nevén Óbudai Öregtemető, ahol különböző felekezetek számára szolgáltak kápolnák, ravatalozók és parcellák. Helyhiány miatt azonban 1910-ben új temetőt kellett megnyitni, és ekkor a Táborhegyi Öregtemetőt bezárták és nyílt meg az Óbudai újtemető. Megnyitása után számos család vitte át oda az elhunytjait.
Az új óbudai temető szép fekvésű, az Arany-hegy és a Testvér-hegy lábánál húzódik. A Bécsi út, Pomázi út és az Aranyhegyi patak által határolt háromszög alakú sík területen alakították ki. Jelenlegi területe 25,4 ha, a 60-as évek elején történt bővítéssel együtt. Az 1922 óta fennálló és ma is működő izraelita temető beékelődik területébe.

A kapun belépve azonnal szembetűnik a főbejárat esztétikus kialakítása és az épületek elhelyezkedésének rendje, mely egy egységes tervezési koncepciót tükröz. A főbejáraton belüli tér meghatározó eleme az 1931-ben épült római katolikus kápolna, melyet két oldalról közrefog az iroda és a lakások hasonló stílusban kialakított épülete.
A temető sajátos elrendezési formáját a köröndökbe torkolló háromszög alakú parcellák alkotják. A terület fásítása már a megnyitáskor megkezdődött. A parcellák körül telepített 40-60 éves kőris, juhar, hárs és vadgesztenye fasorok igen nagy ökológiai értéket jelentenek a főváros számára. Legöregebb fái a Pomázi úti kerítéssel párhuzamosan futó 80-90 éves vadgesztenye fasorban láthatók.
A ravatalozót a főbejárattól távolabb, az egyik köröndön építették meg az 1930-as években.
A fák és épületek mellett a temető szépségét fokozzák a fennmaradó 60-70 éves sírok, sírboltok, síremlékei, bizonyítva az óbudai sváb polgárság jómódúságát.

Főnixmadár1987-ben nyílt meg az első olyan parcella, amelyik hant nélkül sírhelyükből áll. Egy teljesen új temetkezési forma vált lehetővé, az 1992-ben megépült szóró parcellában.
A szóróhely a hamvak befogadására szolgáló bazalt kövekből megépített kúttal, a kiegészítő gépházzal és az ízlésesen alkalmazott kertépítészeti megoldásokkal együtt alkot egységes képeket.
A temető megújulásának szép példája a 26-os parcellában kialakított, újszerű formákkal megoldott és esztétikusan elrendezett urnás temetkezési hely.
1998-ban megépült a főbejárattal szemben a kegyeleti park, ahol a temetőlátogató gyertyát gyújthat, virágot helyezhet el távol nyugvó hozzátartozói emlékére.
A park közepén az örök élet jelképét, a mondák szerint tűzből újjáéledő főnixmadarat, Mészáros Mihály szobrászművész alkotását láthatjuk 


Forrás: btirt.hu

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva