Belső Óbudai téglagyárak

Helytörténeti kiállítás a Táborhegyi Népház homlokzatán

2016. június 3-án átadtuk a Belső-Óbudai téglagyárak termékeiből készült állandó helytörténeti kiállítást. Mint ismeretes, Egyesületünk egyik fő tevékenysége a területünkön fellelhető örökség megóvása, felújítása, mint például a Jablonka park megvalósítása, a Szt. Donát kápolna, a Kiscelli kálvária valamint a Szent Vér kápolna teljeskörű felújítása. Feladatunk a hegyoldal múltjának megismertetése, hagyományainak, történetének megőrzése. Ennek kapcsán most területünk egykori téglagyárait mutatjuk be egy helytörténeti kiállítás keretében.
Bár ma már ezek a téglagyárak nem léteznek, mégis mai korunk meghatározói. Az egykori Bécsi út menti téglagyárak, az un. Holtzspach téglagyár, az Újlak-1. Újlak-2. és Újlak-3. téglagyárak és bányáik mélyen benyúltak a hegyoldalba, megváltoztatva annak vízrendszerét, talajmechanikai adottságait. Eltűnt a Kapucinus-domb, patakok, források, utcák szűntek meg. Termékeik pedig meghatározták építkezéseinket. A bányák dolgozói a „cegaj”-ban laktak, de annak felszámolásakor többen a Hegyoldalra, Óbudára költöztek.
Tervünk az volt, hogy a mai lakossággal megismertessük lakhelyük múltját, a téglagyárak és bányáik pontos helyét térképpel, képekkel, bemutassuk termékeiket, erősítve ezzel helyi kötődésüket, lokálpatriotizmusukat. A lényegében állandó jellegű, szabadtéri kiállítás a Táborhegyi Népház déli, ablaknyílás nélküli homlokzatán valósult meg.
A kiállításhoz szükséges téglákat, cserepeket és dokumentumokat Kádár József helytörténész-téglagyűjtő, a téma kiváló ismerője, egyesületünk tagja ajánlotta fel.
Állandó kültéri kiállításra a művelődési ház belső terei nem adnak lehetőséget, mivel az akadályozná más kiállítások havonkénti megrendezését, előadások, rendezvények lebonyolítását. A kiállítás ezért az épület déli, ablak nélküli homlokzatán valósult meg. Térkép ábrázolja a téglagyárak és bányáik területi elhelyezkedését, termékeiket pedig téglagyáranként külön felületen (un. vakablakban) mutatja be. 

Téglagyárak óbudán

Holtzspah téglagyár
Holtzspah téglagyár
Újlak-I téglagyár
Újlak-I. téglagyár
Újlak-II téglagyár
Újlak-II. téglagyár
Újlak-III téglagyár
Újlak-III. téglagyár

Az időszakos beltéri kiállítás bemutatta a négy téglagyár történetét néhány ritkaság számba menő termékkel. A kiállítás tablókon ismertette a téglagyárak és bányáik megszűnését követő rekultivációt, a felhagyott területek már megtörtént beépítését, valamint a még szabad területekkel kapcsolatos területfejlesztési elképzeléseket. A megszűnést követő változásokat településszerkezeti szempontból Felcsuti László építész, annak társadalmi vonatkozásait Horváth Péter történész, egyes környezeti hatásait Gőgh Zsolt, a Petrik Lajos Szakközépiskola tanára ismertette.

© 2021 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva