A kápolna felújítása 2007-2008


Szent Donát kápolnaA Szt. Donátról elnevezett fogadalmi kápolna 1781-ben épült a Táborhegy oldalán. A 227 éves kápolna műemlék. Ismereteink szerint a kápolnát 1860 és 1930 körül felújították, a belső újrafestése 1958-ban, homlokzat festése 1997 körül megtörtént, de a tartószerkezeteire kiterjedő, komplett felújítására azonban most került sor az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének gondozásában.

Az Egyesület 2006 évi „Táborhegyi Szüret” rendezvénye alkalmával, a kápolnalátogatáson résztvevő szakemberek több olyan repedést észleltek, amelyek az utóbbi időben keletkeztek, és amelyek a falak folyamatos „szétnyílására” utaltak. Mindez kellő rémületre adott okot.

Retusálás előttAz Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete figyelemmel kíséri működési területének közügyeit, így tárgyi emlékeit is. Teret adva a környékbeli lakosság lelkesedésének az Egyesület vezetősége felvállalta, és kvalitásos szakemberek bevonásával végre is hajtotta a kápolna felújítását, melyhez a tulajdonos Óbuda Szentháromság Plébánia képviselője, Tavas Gellért plébános hozzájárulását, és maximális segítségét adta.
Boltöv repedésAz Egyesület szervezésében elkészültek a szükséges szakértői vizsgálatok, (talajmechanikai és statikai szakvélemény, alap és falfeltárás, stb.), valamint a szerkezetmegerősítés építési engedélyezési tervdokumentációja (MATESZ-2007.), amire a KÖH építési engedélyt adott. Az előkészítést a pénzügyi háttér megteremtése követte, pályázatokon való részvétellel, támogatók segítségével. A felújítási munkák 2007. áprilisában kezdődtek meg, október hónapban a kápolna műszaki átadása megtörtént.

A MŰEMLÉK LEÍRÁSA 
A barokk kápolna alaprajza 4,80 x 6,0 m befoglaló méretű félkörívesen záródó téglalap, lefedése nyeregtető, fatoronnyal. Alaptest és falazata a környékre jellemző mészkő anyagú un. görgeteg-kőből készült, falazóhabarcsba rakva. Az alap alsó síkja a terepszint alatt 70 cm-re található.
A kápolna belső terét egy kosárgörbe ívű téglaboltőv két részre osztja, szentélyre és a hajóra. Mindkét tér ½ tégla vastagságú csehsüvegboltozattal fedett. A boltozat a szentély felett félkupola jelleget ölt. A kápolna bejárati nyílása 2,10 m széles, kosárgörbe formájú boltővvel záródik. A térlefedő szerkezetben falkötő vasak nem találhatók.
A kápolna tetőszerkezete üres fedélszék, két főszaruállással, ott kötőgerendával. A fa torony, 4 oszlopon álló, andráskereszttel merevített, sisakkal ellátott szerkezet.

2007-ben elkészült munkák
TARTÓSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSE
Felújítás előtti szerkezetTartószerkezet megerősítése A kápolna szerkezetmegerősítés csúszókábeles feszítési technológiával történt, a Megalit Mérnöki Iroda Kft. kivitelezésében. A korrózió és mechanikai védelemmel ellátott pászmákat az ereszpárkány alatt 25 cm-es magasságban (pv. felett 2.75 m) vésték kívülről, körben a kápolna falazatába. A pászmák megfeszítése a kápolna sarkain elhelyezett lehorgonyzó acél elemeknél történt, 6,2 tonna feszítőerővel. A feszítést követő napokban a függőleges falrepedések 80 %-a részben vagy teljesen becsukódott.

EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK
A kápolna szerkezetmegerősítési és járulékos munkái 2007 októberében befejeződtek, ezzel megmenekült az elmúlás veszélyétől. A szerkezeti munkák során számos újabb építési feladat is keletkezett., pl. a tetőszerkezet és héjalás cseréje, ill. eredeti állapotba való helyreállítása. Különös feladat volt a falak nedvesedésének megállítása, ami mind a homlokzati vakolat helyenkénti lefagyását, mind pedig a belső falfestés lefagyását eredményezte. A további károsodásokat megakadályozandó felbontottuk a kápolna körüli vízzáró betonjárdát, az épület körül szivárgót építettünk, a vizeket csatornába kötöttük. Felbontottuk a kápolna belső terei alatt a bitumenes vízszigetelést, megakadályozva azt a jelenséget, hogy a talajvíz kizárólag a kápolna falain keresztül tudjon felszívódni és elpárologni. A mégis felszívódó vizeket a külső homlokzaton un. szellőző vakolattal segítjük elpárologtatni. A felújítás munkáit a Neokvalitás Kft végezte.

Toronycscúcs TETŐSZERKEZET
A tető ácsszerkezeteA kápolna tetőszerkezete, a torony, a héjazata és a bádogos szerkezetek elbontásra kerültek. A talpszelemen megemelése a terv szerint elkészült, majd a komplett új tetőszerkezet épült a toronnyal, a korábbiakkal azonos, vagy azoknál erősebb ácsszerkezeti elemekkel, borovi fenyőből. A toronyszerkezet CNC technikával (WETO programozott vágástechnika) készült, amely igen pontos fakötéseket eredményezett. A korábbi pala héjazat helyett, az eredeti cserépelemekhez leginkább hasonlító TONDACH hódfarkú cserép lett elhelyezve. A torony és az oromfal fémlemez fedése, valamint az esővizelvezető rendszer Rheinzink lemezből készült.

KÜLSŐ MUNKÁK
Az esővizek a telken belül, új kiépítésű csatornahálózatba folynak, amelyet az utcai hálózatba kötöttük.
Elbontásra került a kápolna előtti felfagyott beton burkolat és a beton járda, valamint a balesetveszélyes feljáró lépcső. A kápolna dél-keleti sarkánál megemeltük a burkolati szintet, az alaptestek kellő takarása végett.
A kápolna körül az alapozási síknál drént helyeztünk el, amit az új csatornába kötöttünk. Ezt követően az épület körül új, ún. szellőző járdaburkolat készült, zúzottkő ágyazatba fektetett klinker minőségű TERCA burkolótéglából. Újraépítettük az utcai lépcsőkart is, mivel az, az évek során a víz és fagy következtében tönkrement.

Homlokzat HOMLOKZAT FEJÚJÍTÁSA 
Csupasz homlokzatKorábban tervezett részleges homlokzatjavítás helyett a teljes felületen új vakolat készült. A WEBER Terranova Kft. szakvéleményének megfelelően a sókkal telített magas relatív nedvességtartalmú vakolatot levertük, a nyári meleg hónapokban a csupasz kőfalat száradni hagytuk. Októberben a kápolnát a gyártó alkalmazástechnikai előírásai szerint bevakoltuk, a lábazatot weber.san plus, a falazatot weber.san presto vakolatrendszer alkalmazásával. A vakolás során helyreállítottuk azokat az építészeti elemeket, amelyeket a vakolat leverésekor találtunk. Ilyen pl. a befalazott ablak az északi oldalon, valamint a főhomlokzat sarkain előkerült, a homlokzati síkból visszaugró íves falsarok-kiképzést. Kellő száradását követően a kápolnát weber.F100 szilikát műemlék-homlokzatfestékkel festettük be.

KapuKAPU
Elkészültek még olyan felújítási munkák is, amelyeket korábban nem terveztünk. Tekintve, hogy a homlokzatot teljes felújítást kapott, indokoltnak tartottuk a tönkrement nyílászárók szakszerű cseréjét is. A kaput a mai kor technológiájával, de korhű formai megjelenéssel helyreállítottuk. Az ablak a jelenlegivel azonos kialakítású egyrétegű szerkezet, felső íves záródással, szintén katedrálüvegezéssel, de a falnyílásnak megfelelő méretben.
A leírt homlokzatképzés és kapu terveit a KÖH műemléki referensével, és a Hild-Ybl Alapítvány szakemberével, Bohr Ferenccel is egyeztettük, észrevételeiket figyelembe vettük.


Harang HARANG
harangHarangA közel 50 kilós, 34 cm átmérőjű, „císz” hangú harangot Szlezák László harangöntő mester készítette 1920-ban. Mivel a harang lengőszerkezete egy korábbi, más típusú perselybe illeszkedett, nem működött kielégítően. Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester ezért kérésünkre a harangot új lengőszerkezettel és önbeálló golyócsapágyakkal látta el. A harangot Kapui Gyula elektromos szakmérnök emelte a helyére, majd motorral és automatikával látta el, így 2007 karácsony napjától minden délben harangszó hallatszik.

 2008-ban elkészült munkák
KÁPOLNA BELSŐ ÁLLAPOTA 2008 TAVASZÁN
 
A kápolna kívülről végleges állapotába került, de belülről használhatatlan. Nincs padlóburkolata, a belső vakolata, az idők folyamán több helyen tönkrement. A festés az északi és nyugati falakon 1,0-1,7 m magasságban a falban felszívódott víz miatt le van fagyva. A szerkezet megerősítési munkák következtében, a kápolna belső festése persze tovább rongálódott. A kápolna belső felújítása, mint például a díszítőfestő munkák restaurálása, elektromos szerelés, padlóburkolat elkészítése, bútorok helyreállítása tehát 2008. évre maradt.
 
DÍSZÍTŐFESTŐ MUNKA RESTAURÁLÁSA
A belső díszítőfestés felújítására Gedeon G. Péter festő-restaurátor művész kapott megbízást.
A munka első szakasza a belső felületek, a többrétegű festés feltárása, a falfelületek helyreállítása volt, és csak a vakolat kellő kiszáradása után lehetett hozzákezdeni a festéshez.

A sérült és javítgatott falfelületek szürke alapszínű díszítést hordoztak. Bebizonyosodott, hogy az 1958-ban keletkezett réteg alatt ugyanez a díszítés eredetileg több, világosabb színnel készült. Most ennek a derűsebb színvilágnak a megújítására került sor. A mezőkre osztott falfelületeket keretező pálcatagozatok eddig merev vonalakkal festve adták a pálcák plasztikus hatását. A Festő most szórt árnyékolással kívánta ugyanezt a hatást elérni, így lágyabb formák keletkeztek. A megszokott páros angyalfejek közül is csak egy-egy fej maradt meg. Hegyvidékünk a festés megszületésének idején még szőlőtermelő vidék volt, ahol jó minőségű borokat termeltek. Ennek emlékét idézi fel a két szőlőfürt, mely új eleme a kápolna díszítésének.


Restaurálás előtt »

Restaurálás után »

PADLÓBURKOLAT
Az elbontott padlóburkolat helyére, amely márványmozaik lapburkolatra ragasztott szalagparketta volt, páraáteresztő fa padlóburkolatot helyeztünk el. Az új burkolatot Borda Gábor asztalos mester készítette LUNAWOOD márkanevű finn származású Lunadeck 2 típusú, 26 mm vastag gőzölt fenyő deszkából, a párnafákra hézagosan fektetve. A burkolathoz csatlakozó, XVII. századból megmaradt lépcsőfokokat a bejáratnál és a szentélynél, letisztította.

ELEKTROMOS HÁLÓZAT
LámpaA kápolna belső világítása követi a korábbi elrendezést. A régi falikarokat Rácz András restaurálta.
Új elem a hajó megvilágítása. A csehsüveg boltozat záróköve helyén egykor kialakított tetőkibúvó nyílás ajtaját eltávolítottuk, ezzel lehetővé vált a kápolna folyamatos szellőzése. A nyílás alatt helyeztünk el egy vele azonos átmérőjű lámpatestet, amely most már a kupola centrumából egyenletes fénnyel árasztja el a kápolna hajóját.
A kapu előtt mozgásérzékelőre működő lépcsővilágítást helyeztünk el, valamint két lámpát a terasz megvilágítására.

TÁMOGATÓK
Felújítás utánNemzeti Kulturális Alap, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Esztergom-Budapest Főegyházmegyei Hivatal, Óbuda Szentháromság Alapítvány, Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete, Budapest Bank Budapestért Alapítvány. A kápolna felújítására a helyi lakosság jelentős támogatást nyújtott.

A felújítást további cégek is támogatták.
- A tervezési feladatokat és az engedélyeztetéseket a MATESZ ÉPÍTÉSZ Kft. (1026 Budapest, Torockó utca 3.) végezte.
- Az épületbádogos munkákhoz a RHEINZINK-Hungária Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 1-3.) biztosított időtálló cinklemezt.
- A fedélszerkezet héjalásához a TONDACH Magyarország Cserép és Téglagyártó Zrt. (9300 Csorna, Soproni út 66.) biztosított az eredetivel közel egyező, hódfarkú cserepet.
- A külső vakolathoz a WEBER-Terranova Kft. (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út) küldött páraszellőző vakolóanyagot.
- A padlóburkolathoz a WOOD GROUP Kft. (9200 Győr) szállított páraterhelést jól viselő, gőzölt faanyagot.

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva