A Kiscelli stációk 2013 évi felújítása


Felújítás szakaszai: A Kiscelli Kálvária három fő része a 14 stációból álló Keresztút, a Golgota szoborcsoport, majd az útvonal végén a Szent Vér kápolna. Ehhez igazodóan a felújítása, három szakaszban történt.Első szakasz a 14 stációból álló keresztút felújítása, melynek átadása 2013-ban, a második szakasz, az 5 alakból álló szoborcsoport restaurálása, majd átadása 2014-ben, a Szent Vér kápolna felújítása és átadása 2015-ben történt.
A felújítást a területen működő az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete az ügy iránti elkötelezettségből térítésmentesen szervezte (tervezteti, engedélyezteti, pályázatokat készít, kivitelezést bonyolítja le, elszámolásokat végez, illetve ellenőriz). Az Egyesület közhasznú szervezet, melynek tevékenysége kiterjedt a kulturális örökség megóvására is. A felújítás szakmai vezetését Felcsuti László építész végezte, a szoborcsoport szakértője Szabó Péter kőszobrász restaurátor volt.

Az Egyesület felkérésére a Matesz Építész Kft. az engedélyezési terveket elkészítette, a ReKo Konzult Kft. pedig a restaurátori dokumentációt összeállította. A Kiscelli Kálvária mindkét szakaszára (keresztút és golgota) készült tervdokumentáció a BFKH Kulturális Örökségvédelmi Irodájától építési engedélyt kapott.

Felújítás kivitelezői: A stációk kőmunkáit az Épkő Kft. (képviselője Held László, építésvezetője Sztanákovits Péter), a helyszíni munkákat a Csúcs Alpin Kft. (képviselője Vay Péter) végezte, a fémkeresztek a KADUSZ Kft. Rácz András kivitelezte. A stációképeket a Muránói Mozaik Bt., Bráda Tibor festőművész festette munkatársaival, Deák Ilona és Balázs Imre Barna festőművészekkel.

Kőanyag meghatározása: A budakalászi és az ezüsthegyi bányákból hozott kőmintákat az ÉPKŐ Kft. műhelyében tartott helyszíni szemlén a BFK Kulturális Örökségvédelmi Iroda képviselőjének bemutatásra kerültek. Az ezüsthegyről beszerzett kőminta azt bizonyította, hogy a ma beszerezhető kőanyag morzsolódik, finomabb tagozatok faragására nem lesz alkalmas. Az ezüsthegyi kőhöz legjobban a budakalászi keménymészkő barnás árnyalatú változata illett, ezért az új elemek faragása abból történt. Szemlén a kőhasználat tekintetében az a döntés született, hogy a nagyon sérült, vagy nem megfelelő méretű kövekből legalább egy stáció eredeti ezüsthegyi kőből legyen visszaállítva, bemutatva egy 1820 években látott, feltételezett állapotot. 2012. december elején, a felújítás három jellemző stáció oszlop (eredeti kő, beton és műkő stáció) alapfeltárásával, majd a III. – XIV. stációk bontásával megkezdődött.
Megállapítást nyert, hogy az eredeti, ezüsthegyi stációk 50-60 cm mélységben lettek beásva és körbedöngölve földdel, a beton stációoszlopok nem alaptestre lettek helyezve, csak a talajszinten körülbetonozva, míg a műkő oszlopok az alapgödörbe ömlesztett, cca. 30 cm mély nyers állapotú betonba lettek állítva és körbedöngölve földdel. Ezek az alapozási módok korábban több oszlop kidőlését eredményezhették.

Bontási munkákA bontást két teherautó segítségével történt, mert a gyalogösvényen az 5 tonnás teherautó nem fért el. Ezért egy 1.5 tonnás daruzott teherautó ment bontani, ami a köveket kihozta és pakolta át a nagy teherautóra. A területen található, történelem során szétszórt, és még használható köveket a Csúcs Alpin Kft. munkagépe gyűjtötte be.
Az I. II. stáció bontása nagyobb előkészületet igényelt, mivel ahhoz a főforgalmat lebonyolító Kiscelli út lezárása vált szükségessé, egy teljes forgalmi sáv szélességben. Erre a stációk az üzemből a helyszínre szállításakor került sor.

Eredeti stációoszlop alapfeltárása

Eredeti stációoszlop alapfeltárása

Restaurálandó stációoszlop kiemelése

Restaurálandó stációoszlop kiemelése

Beton oszlop bontása

Beton oszlop bontása

Stációelemek áthelyezése nagyobb járműre

Stációelemek áthelyezése nagyobb járműre

Felújítás módszerének meghatározása A kivitelező az összes kőanyagot megvásárolta, kivéve az első két stációét, amelyek terv szerint az eredeti kőből készültek volna.
Legyártásra kerültek az III.-V. stációlábazatok és oszlopok. Az osztópárkányból, képszekrényből és koronázópárkányból a mintapéldányok készültek el mind az ezüsthegyi kőből, mind a budakalászi mészkőből. Bemutatták az ideiglenesen összeállított III. stációt, melynek mind az öt eleme barnás árnyalatú, budakalászi mészkőből készült.
Továbbá bemutatták a helyszínről beszállított, eredeti ezüsthegyi kvarchomokkő lábazat és oszlop több megtisztított példányát az I. és II. stációkhoz, valamint egy megfaragott osztópárkány elemet az I. stációhoz. Munkálatok során kiderült, hogy az ezüsthegyi kőanyag sérülékeny, faragás közben törik, porlik. Mind a lábazati elemek, mind a finom tagozatokkal rendelkező elemek már a műhelyben javításra szorulnak, kihelyezésüket követően, akár már 3 éven belül szükségessé válhat az újbóli restaurálása, kőszilárdító bevonatok alkalmazása esetén is. Mindezek alapján a következő döntés született: 
- Mind a 14 stáció budakalászi mészkőből készüljön.
- A meglévő kőelemekből egy db komplett stációt kell összeállítani és a Kiscelli Múzeum kőtárában elhelyezni.
- A képtábla rögzítését bonthatóan kell kialakítani.

Összeállított stáció oszlop

Összeállított stáció oszlop

Képtábla beillesztése

Képtábla beillesztése

Osztópárkány faragása

Osztópárkány faragása

Ezüsthegyi kvarchomokkő elemek

Ezüsthegyi kvarchomokkő elemek 

Osztópárkány faragása

Osztópárkány rekonstruálása ezüsthegyi kőből

Stáció anyaghasználata, összeállítása: Egy oszlop a következő 5 elemből áll: lábazat, oszloptörzs, osztópárkány, képfülke, koronázópárkány. Az egyes elemek 2-2 db, F20-as, nyílbordás acél tüskékkel lettek egymásba csapolva. A képszekrény és a koronázópárkány összeállítása a műhelyben megtörtént, amelybe a képtábla SAKRET FFK hidraulikus kötésű fagyálló csemperagasztóval szintén a műhelyben, fektetett állapotban lettek beragasztva, majd a helyszínre szállítva.

Alapozás összeszerelés: Az egyes oszlopok 90 cm x 100 cm alapterületű alaptesten állnak, alapozási síkjuk a rendezett terephez képest legalább 90 cm, és C20-as betonból készültek. Az alaptestre 15 cm vtg. alul-felül vasalt betonlemez került, amely alkalmas a kőlábazat acél tüskéinek fogadására. A lábazatban alul 4 db előre beragasztott acél tüske került, amelyek az alaptest furataiba lettek besüllyesztve illetve ragasztva. Közülük kettő menetszáras, rozsdamentes acél. A csapok rögzítésére alkalmazott ragasztóanyag MAPEI LAMPOCEM ragasztó, a stáció egyes elemei közti ágyazat SAKRET FFK hidraulikus kötésű fagyálló csemperagasztó.
A stációk egyes elemeinek méreteit, párkányainak profiljait néhány megmaradt kőelem (lábazat és oszloptörzs), továbbá eredeti fényképek, és a korban kialakult gyakorlatnak megfelelően lettek meghatározva.
A kő felülete az összeállítás és fugatömítés után Pica Protektor 500 (PP500) vizesbázisú antigraffiti impregnáló bevonatot kaptak 2 rétegben. 

Az ágyazati habarcs terítését követően a lábazati elem szintezése fa ékek segítségével történt. Az ékek eltávolítását, és a hiányok pótlását követően az alaptest és a lábazat fugája 20 cm kiterített szélességű, hegesztett vastagbitumen lemez szigetelő csikot kapott, a víz beszivárgása, esetleges fagyáskárok megakadályozása végett.

A stációképek biztonságos elhelyezése céljából a képfülke a műhelyben előre elkészült. A képfülkében alulról már rögzített acéltüskék, az osztópárkányon keresztül az oszloptörzsbe is benyúltak, vagyis annak rögzítését az oszloptörzs is biztosítja.

A koronázó párkány tetejére acél kereszt koronázó párkány tetejére acél kereszt készült, amelynek méretét és anyagvastagságát több korabeli fényképfelvétel alapján határoztuk meg. Mérete 40x25 cm, anyaga 40/15 laposvas. Felülete tüzihorganyzott. A horganyzott felület különleges vinilpolimer műgyanta alapú ALVIKORR alapózó festést követően 3 réteg hosszú élettartamú ALKYTON festést kapott grafitszürke színben, matt felülettel. A kereszt 15 cm hosszú F 12-es menetes rögzítőszára MAPEI LAMPOCEM ragasztóval van az osztópárkány furatba ragasztva.stációképekStációképek: A stációk képeinek elkészítésére az Egyesület Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművészt kérte fel. A képekről előzetesen kartonok készültek. Az első képeket elkészültét követően megtörtént a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. műbírálata, majd annak alapján mindegyik kép tablója végleges kimunkálásra került. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői a képterveket elfogadták, és kivitelezésre javasolták.

A művész a szakrális feladatok kvalitásos megoldásában már többször bizonyított, a témakör avatott ismerője (eddig 4 stációsort készített). A bemutatott tervekben az egyes stációk eseményeinek koncentrált, egyszerűsített, emblematikus, de azonosítható ábrázolására törekedett. Színvilágának alakításában meghatározóan figyelembe vette a Kiscelli Golgota szoborcsoport festett szobrainak színeit. A képek kapcsolódása, illeszkedése a barokkos szoborcsoporthoz finom, erőltetés nélküli, önálló, mai karakterű. A hátterek különösen megragadóak, frissen, változatosan, gazdagon árnyaltan megfestettek. Az ismétlődő motívumok (kereszt, szalag, a föld- illetve sziklarajzolatok) ritmusa a képek elevenségét fokozza. A színek a tragikus vég felé közeledve - tartalmi értékkel - a világostól a sötét felé változnak.

Az egyes állomások feliratait Tavas Gellért plébános lektorálta. A keresztút eseményeit megjelenítő képmezőben eltérő méretű és elhelyezésű szalagokon az egyes állomások eseményének olvashatók. 

Jézust halálra ítélik
I. stáció

Jézust halálra ítélik 

Jézus vállára veszi a keresztet
II. stáció

Jézus vállára veszi a keresztet

Jézus elesik a kereszttel
III. stáció

Jézus elesik a kereszttel

Jézus Anyjával találkozik
IV. stáció

Jézus Anyjával találkozik

Cirenei Simon segít Jézusnak
V. stáció

Cirenei Simon segít Jézusnak

Veronika kendőt nyújt Jézusnak
VI. stáció

Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Jézus másodszor esik el a kereszttel
VII. stáció

Jézus másodszor esik el a kereszttel

Jézus vigasztalja a síró asszonyokat
VIII. stáció

Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

Jézus harmadszor esik el a kereszttel
IX. stáció

Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Jézust megfosztják ruháitól
X. stáció

Jézust megfosztják ruháitól

Jézust keresztre szegezik
XI. stáció

Jézust keresztre szegezik

Jézus meghal a kereszten
XII. stáció

Jézus meghal a kereszten

Jézus testét leveszik a keresztről
XIII. stáció

Jézus testét leveszik a keresztről

Jézust sírba teszik
XIV. stáció

Jézust sírba teszik.

A XIII. stáció összeállítva

A XIII. stáció összeállítva

A képtábla mérete 50 x 65 (76) cm, vastagsága 1,5 cm, anyaga Terzith G öntőhabarcs, polietilén háló erősítéssel. A tábla sík festési felületét és méretazonosságát (pontosságát) acélsablon biztosította.

A képek a képszekrény mélyített „fülkéibe” kerültek, amelynek mélysége 4,5 cm. A képtábla körül 0,5 cm elhelyezési hézagot biztosítottunk. A képet esőzéstől nagyrészt védi a cca. 10 cm-re képsík elé ugró koronázó párkány. A képszekrény alja lejtésben van, hogy az esetlegesen képtábla mögé kerülő vizek ne gyűljenek össze, elfolyásuk biztosított legyen. Képtáblák a festést követően, az Épkő Kft. telephelyén, teljes felületen történő ragasztással kerültek a képfülkébe SAKRET FFK kiemelt flexibilis csemperagasztóval ragasztva.

A képek festékanyaga káli vízüvegbázisú, KEIM FARBPULVER márkanevű, kétkomponensű szilikátfesték. Porkomponense tiszta, szervetlen, fényálló pigmentek a DIN 18 363 2.4.1 szerint. Az ehhez tartozó KEIM Fixativ kötőanyag egy tiszta folyékony kálium-szilikát. Egy kiválóan igénybe vehető festék, környezetbarát, nem éghető és az extrém hosszú élettartama miatt nagyon gazdaságos. A képfestés során több rétegben, de legfeljebb 3 rétegben lehet felhasználni.

A festett felület utólagosan egy hidrofóbizáló réteget kap, KEIM Lotexan vagy KEIM Ecotec termék alkalmazásával. Majd végül a felület vizesbázisú, Protektor Urbadet antigraffiti bevonatot kapott 2 rétegben.

Stációk helyének meghatározása: A helyszíni feltárások során kiderült, hogy az oszlopok többsége nem az eredeti helyükön állt, néhol 2-3 m-rel (I. és II. stációk), néhol egész más helyre lettek helyezve (IX., X., XII., XIII. oszlopok). Ezek oka feltételezhetően a Kiscelli út jelentős szélesítése, részben pedig az időközben megváltozott terepviszonyok és tulajdonviszonyok lehettek.

A jelen felújítás előtti helyszínek - az I. és II. stációk a nagyforgalmú Kiscelli út miatt, és a további stációk közti igen változó távolsága miatt - liturgikus használat szempontjából kedvezőtlen elhelyezésűek voltak. Némelyik áthelyezése indokolt volt.

Az elhelyezés során figyelembe kellett venni továbbá a terület távlati fejlesztésének szempontjait, miszerint a Kiscelli Park kiépítését követően a Doberdó út burkolati szélességének növelése várható. Az útburkolati szélessége a Kiscelli út és az parkfenntartó út közötti szakaszon (I.- IX. stációk előtt), amely vegyeshasználatú útszakasz lesz, 4,5 m, a további szakaszon (XII. – XIV. stációk előtt), amely gyalogos útszakasz lesz 3,0 m. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi burkolat a völgy felőli szakadék miatt később sem építhető a jelenlegi közterületre, az csak a hegy felé szélesíthető, ezért a stációk helyének meghatározásánál a hegyfelőli szélesítésből indultunk ki, a terv szerinti burkolathoz igazodó 50 cm-es biztonsági sáv figyelembevételével. 
Az új helyszínek meghatározását jelentős társadalmi egyeztetés előzte meg (KÖI, Egyház képviselői, BTM Kiscelli Múzeuma, Kerületi Önkormányzat, érintett szakemberek, NNÖ, és a helyi lakosság, stb.). A stációk pontos helyét a mellékelt helyszínrajz ábrázolja, melyhez az érintett tulajdonosok hozzájárulásukat adták.

A stációoszlopok előtt a környező lakók fakerítéssel kis területet kerítettek le virágok részére. Ez más kálváriáknál nem tapasztalható, de megőrizve e szokást az oszlopok előtt virágágyat alakítottunk ki gyökérálló PE. műa.lemez ágyásszegéllyel, köralakban talajba süllyesztve, a virágágyba évelő növényeket telepítve.
Stációoszlopok további kezelése: A stációk kőanyaga fagyálló, időjárás okozta károktól nem kell tartani. A stációoszlopok és a képek antigraffiti bevonata egyben hidrofobizáló, víztaszító szerepet is betölt. E felületvédelmet sérüléskor (graffiti szennyeződés után) magasnyomású (70 bar) vizes géppel kell tisztítani, utána a felületet ismételten 2-szeri bevonattal ellátni. 

A felújítás támogatói

A megújult keresztút több szervezet és magánszemély összefogásának eredménye. A keresztút kivitelezését a Nemzeti Kulturális Alap jelentős anyagi támogatása tette lehetővé. De támogatott az Értünk Mindenkiért Alapítvány, a Budapest Bank Budapestért Alapítvány, az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány, a Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, Bús Balázs polgármester úr, Tavas Gellért plébános úr, Óbuda Múzeum Közalapítvány, Szt. Margit Kórház Vese Alapítvány, Ambíció Kft., Terazzó Bt., Bercsényi Pál, Hornyák Gábor, Sonnleitner László, Végső István, és sokan a nevüket elhallgatva, valamint azok, akik a Kiscelli Jótékonysági Koncert támogatójegyeinek megvételével járultak a felújításhoz.
A engedélyezési terveit a Matesz Építész Kft., (Felcsuti László építész és Tafferner Tamás műemléki szakmérnök), a restaurátori szakvéleményt a Reko Konzult Kft. (Szabó Péter, és Révai-Szabó Zsófia kőszobrász-restauátorok) készítették adományként.
A felújításból kivette részét Egyesületünk közel 50 tagja, és szimpatizánsa, akik térítésmentes munkájukkal megszervezték és lebonyolították az anyagi hátteret megteremtő jótékonysági koncertet, pályázatokat írtak, a kivitelezés szervezték, és ott tevékenykedtek, ahol arra éppen szükség volt. Engedtessék meg, hogy legalább most elhangozzék nevük (betűrendben):
Benyóné Mojzis Dóra, Budaházy Tünde, Demeter Ágnes, Etelközi Péter, Felcsuti László, Feldhoffer Magdolna, Földes Zsuzsa, Galambos Lajos, Halmágyi Edit, Jankovitsné Trautmann Klára, Kiss Katalin, Koppány Viktória, Kovalóczy Andrea, Lakatosné Walton Magdolna, László Sarolta, Mikes Kriszta, Molnár Andrea, Németh Éva, Novath Ildikó, Ónody Ágnes, Petridisz Miklós, Prazsák Magdolna, Sági Magdolna, Sáringer Ágnes, Sáringer Ersébet, Ifj. Sáringe Kálmán, Sáringer Zsóka, Sármay András, Sugár György, Turi Róbert, Varga Béla, Várkonyi Bea, Vízi Tihamér, Wiedemann István, Zsigó Eszter, és Zsigmond Ágnes.
Köszönet munkájukért. 

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva