Jablonka Park 


Jablonka Park építésének története
Kedves Böngésző az alábbi cikkek az Egyesület Óhegy hírek" című lapjában jelentek meg. Az Egyesület által felvállalt parképítés rövid történeti leírásával még adósak vagyunk, de addigis kérjük olvassa el az építés egyes fázisairól szóló híradásokat, hisz lehet hogy sokkal életszagúbbak, mint valami történelmi ismertetés. Legalul olvashatja a kezdeteket, legfelül a park átadását. Reméljük megtisztel az elolvasásával bennünket.

2008. november
Aki a parkban sétált, vagy előtte elhaladt, az élvezhette a szép tiszta parkot, a mindig ápolt, zöldelő füvet. Többen voltak, akik az Egyesületnek írásban vagy e-mailben fejezték ki köszönetüket, holott ez igazán nem is minket illet.
Leginkább Ferencsik Hajnalkát illeti köszönet, aki folyamatosan felügyelte a parkot, szervezte a fűnyírást, ürítette a szemétkosarakat, férjével, Mohácsi Miklóssal rendszeresen locsolta a füvet. Kitartóan dolgoztak, mindannyiunk örömére.
De köszönet illeti néhány környékbeli lakost is, közülük Scherczinger Ferencet, Gőcze Ferencet, akik az év folyamán, több alkalommal is, különösen a kritikus idöszakokban ápolták, gyomtalanították a virágágyakat és a járdát. De köszönet illeti Bökény Attilát is, aki tavasszal indítótrágyával serkentette a növényeket.
Nem utolsó sorban köszönet illeti az Önkormányzatot is, aki anyagilag támogatta a park fenntartását, ezzel lehetővé téve, hogy a meredek partfal nyírására professzionális gépekkel rendelkező vállalkozót fogadhassunk.

2008. május
A környékbeli lakosság szorgalmazására az Egyesület Elnöksége 2008-ban is felvállalja a park fenntartásának szervezését, amelyhez az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által idén is kiírt „Zöldfelület-gondozási pályázata” keretében anyagi támogatását kér.
Az idei munkák már megkezdődtek. Göcze Ferenc két nap alatt eltakarította a téli szemetet és zöldhulladékokat. Bökény Attila elvégezte a füvezett területek tavaszi indító trágyázását. Ferencsik Hajnalka megszervezte a fűnyírást, és a munkában maga is részt vett. A többiek munkájára egy hosszú év vár.
Az év során elvégzendő munkák részben a szokásos parkfenntartási munkákból (takarítás, hulladékok eltávolítás, locsolás, fűnyírás, őszi lombseprűzés, kiültetett cserjék fák gondozása, növényágyak kapálása, évelők kiültetése a kereszt körül, gyomtalanítás, stb.), részben pedig néhány építési jellegű feladatból áll, mint például a kékkút helyett normál vízvételi hely kiépítése és környékének rendezése.
Reméljük az Ilonka út építéséből inkább hasznunk lesz, mint kárunk.
Megjegyzés: hatalmas költségen járdát építettünk, hogy legalább azon a 60 m-es szakaszon ne kelljen gyalogosnak úttestre lépni. Most a közönyösek autóval ráállnak, és a kismamák újra a forgalomban bóklásznak gyerekkocsival.

2007. május
A park fenntartásában az Önkormányzat nem hagyott magunkra. Polgármester úr jóváhagyásával Szabó Magdolna alpolgármester asszony anyagi támogatást biztosít az Egyesület számára, amely lehetővé teszi a parkból még hiányzó növényzet telepítését fűszegélyek építését, a Medárd előtti felülvetést, és a fű időnkénti nyírását.
A környékbeli lakók segítségére azért változatlanul számítunk, amellyel kapcsolatosan egyeztető megbeszélést tartunk május 8-án, kedden 18.00 órakor a helyszínen. Legalább azokat várjuk, akik nap mint nap látják a parkot, vagy kocsival elhúznak előtte.

2007. április
Bár az Önkormányzat a parkot fenntartásra átvette, azonban a területileg érintett parkfenntartó vállalkozó szerződésében a park még csupán, mint külterjes terület szerepel. (Ez négyszeri kaszálást és kétszeri szemétszedést jelent). A szerződés módosítására ősztől, az új tendereztetést követően van esély.
Az Egyesület erre az évre -a lakók segítségével- vállalja a parkról való gondoskodást, amely-nek kapcsán felmerülő költségek fedezetére az Önkormányzat segítségét kérte. Elvégzendő a tavaszi trágyázás (megtörtént), a gyep felülvetése, a meredek területeken néhány cserje kiülte-tése, fűszegély telepítése, valamint a folyamatos locsolás és fűnyírás. Nem lesz kis feladat, hiszen Egyesületünk nem erre szakosodott. Mindenki segítségét kérjük.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a Fővárosi Vízműveknek, Haranghy Csaba vezér-igazgatónak és Stollmayer Ákosnak, akik a locsolást lehetővé téve kék kutat telepítettek a parkban. Továbbá Varga Sándor Jablonka úti lakosnak, aki két padot helyezett el ingyenesen a parkban.

2006. december
Elkészült a park. A Hegyoldal első közparkja. Egyszerű, de szép megnyitó. Hiába a rossz idő, a szél, az eső, majd kétszázan tisztelték meg a nagy eseményt jelenlétükkel. Mindannyiunkat meghatott a sokaság. Olyan volt, mint egy tőmondat: „Örülünk” Hálával gondolok erre a másfél órára. Nekünk, szervezőknek, minden köszönetnél többet jelentett.

Jablonka parkOtt voltak, akik támogattak, akik dolgoztak, akik drukkoltak, akik örültek, akik ilyen módon fejezték ki egyettértésünket. Az ünnepségre eljött Bús Balázs polgármester úr, Szegner László alpolgármester úr, Csire János, az előző ciklus alpolgármestere, de eljött Németné Dési Éva képviselőasszony, egyszerűen velünk együtt ünnepelni, valamint Sáringer Kálmán úr, körzetünk képviselője, mint ahogy családjával együtt az első munkanapon, úgy most is.
Az Önkormányzat másfélmillió, és a lakók félmillió forintjából tízmilliós park valósult meg. Úgy gondolom, lapunk legértékesebb hirdetési felülete is szerény hely ahhoz, hogy támogatóinkat, segítőinket megnevezzük, magunk módján megtiszteljük.
Az ünnepélyes keretek közti szimbolikus átvétel után, december 1-én, hivatalos „átadás-átvételi bejárás” alkalmával Marosán Angelika, az Önkormányzat nevében hivatalosan is átvette a parkot, annak dokumentumait.
Van még azért tennivalónk jövőre is. Tavasszal elvégezzük a fű másodvetését, és további cserjéket helyezünk el. A Fővárosi Vízművektől igéretünk van a vízvételi hely kiépítésére, és Varga Sándor Jablonka úti lakostól kaptunk két parkba illő, design fémpadot, amit szintén már csak tavasszal helyezünk el.

2006. november
A Swietelsky Építő Kft. -ügyünket támogatva- megépítette a Jablonka úti járdát. Mostantól kezdve legalább azon a 60 méteres szakaszon nem kell az úttesten száguldó autók között gyerekkocsival bóklászni. A park pedig ezzel elnyerte végleges arcát!

Jablonka park Szenzációs élmény, kisebb hiányosságokkal ugyan, de elkészült a park. Járhatóak a burkolatok, zöldellik a fű, élnek a cserjék és a fák. Elérkezett a műszaki átadás ideje, ezért a parkot az Önkormányzatnál készre jelentettük, és az átadását megkezdtük.
A park Ilonka utca felőli végleges rendezése az utca burkolatépítéséig várat magára. Az út tervezése információink szerint idén megindul, kivitelezése a telekalakítást követően leghamarabb 2007-ben várható.
A parkot nem felejtjük el az átadást követően sem. Tavasszal következik a fű másodvetése, és a szükséges helyeken újabb cserjék ültetése. Felvetődött a közvilágítás kiterjesztése is, a parkon át vezető sétány mentén. A növényzet locsolásához pedig vízvételi hely épül ki, reményeink szerint a Fővárosi Vízművek segítségével.
A park ünnepélyes átadása november 5-én, vasárnap délután 3 órakor lesz. Kérjük, jöjjenek el, hiszen a zöldellő fű csak az afelett örvendező közösség láttán nyújt sikert.

2006. október
Utólag bevallom, pénzünk híján szinte reménytelennek láttam az idei füvesítést egy hónappal ezelőtt. Bizakodtunk, nem adtuk fel, és felcsillant a remény. Többen segédkeztek mind a munkában, mind a lobbyzásban.
Németh Géza, testvérhegyi lakos támogatásával, nagyon kedvezményesen jutottunk 210 m3 humuszhoz. Több környékbeli lakos készpénzzel fedezte a humuszterítés költségeit, nevük megemlítésére külön alkalmat kerítünk. Az Önkormányzat kérésére a LIAN Kft.-től 70 kg fűmagot kaptunk támogatásaként. A kivágott fahulladékot az FKF Zrt. ingyenesen szállította el. A SILVANUS kertészet 70 db cserjével ajándékozott meg bennünket, amelyeket október végén ültetünk el.
Az Önkormányzat finanszírozásában egy hétvége alatt megépült az Ilonka utcai csatorna park alá eső szakasza, így megindulhatott a sétány feletti területrész rendezése is.
Új segítőtársaink Kispál Zsuzsanna komoly segítséget nyújt a pénzgyűjtésben és lobbyzásban, Bökény Attila, a Jablonka úti kertész pedig az anyagbeszerzésben segít, és szakmailag őrködik felettünk.
Rácz András testvérhegyi lakos, akinek a műtárgyak restaurálásában való jártasságát már jól ismerjük, hosszas utánajárással megtalálta azt az öntöttvas korpuszt, ami a jelenlegi kőkeresztre illik. A korpusz vételárát Kispál Zsuzsanna fedezte, restaurálása még hátra van.
Kifizetetlen számláink mindezek ellenére sorakoznak, a Jablonka út menti 130 m2-es járda megvalósítására pedig még esély sincs, bár a járdaszegély készen van. Szeretnénk novemberben egy zöldelő parkot átadni.
Aki még tud, kérem segítsen, akár lobbyzással, készpénzzel, vagy munkával. Készségüket kérjük, jelezzék a 430-1326 vagy a 30-230 6994 telefonszámokon.

2006. szeptember
A legutóbbi beszámoló óta a kerület beruházásában elkészült az Üde utca, a Főváros finanszírozásában pedig a Jablonka út korrekciója az út menti folyókával és járdaszegéllyel együtt, és ezzel kialakult a park határainak jó része. Köszönjük a hivatalok vezetőinek és dolgozóinak.
Időközben az Ilonka utcai lakók levélben fordultak Csire János alpolgármester úrhoz azzal, hogy az Ilonka utcai csatornának legalább a park alá eső 23 m-es szakasza elkészüljön, mert később az már csak a kész park feldúlásával valósítható meg. Az alpolgármester úr a park ügyét továbbra is segítve költségfedezetre vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amelyet a Képviselőtestület augusztus 30-án egyhangúlag elfogadott. Az építés szeptember első felében várható, addig füvesítés csak a Jablonka út mentén történik.
Sok munka van még hátra, ilyen a humusz leszállítása és terítése, a növénytelepítés, a Jablonka járda megépítése, és más kisebb feladatok. Egyes munkák kifizetéséhez, a gépmunkák elkészíttetéséhez (például bob-cat, rotációs kapa kölcsönzés), a szükséges anyagok megvásárlásához (humusz, fűmag, ülőpad) azonban további készpénz szükséges. Ehhez kérjük az Önök anyagi támogatását, vagy más segítségét. Készségüket kérjük jelezzék a 430-1326 vagy a 30-230 6994 telefonszámokon.
Segítsenek azért, mert szükség van rá, és segítsenek azért is, hogy ősztől gyalog vagy kocsival arra járva élvezzék saját munkájuk vagy támogatásuk gyümölcsét.

2006. július
A Jablonka park építésének „gyorsasága” könnyen összetéveszthető egy „Luca-szék projekt” megvalósulási sebességével.
De kérem, hogy ezen senki se csodálkozzon. Ezúttal nem a kivitelezők tehetnek róla. A terület az elmúlt időkben senki földje (vagy talán ezer gazda földje) volt, vagyis mindenki azt csinált rajta, ami éppen az eszébe jutott. Oda telepített közművet ahová akart, oda rakta le a sittet, ahol éppen kényelmes volt, úgy épített utat, ahogy az sikerült.

Most a rendcsinálás lassú folyamata látható. A közkert építésének ügye nem határolható el sem a Jablonka út kiigazításától, sem az Üde utca kialakításától, de még talán a buszmegálló helyétől sem. Az építésnek így aztán ezer szereplője van. Legalább két útfenntartó társaság, legalább hat közműszolgáltató és alvállalkozója, három beruházó, megannyi kivitelező fővállalkozó és alvállalkozó, rengeteg hatóság, és még sokan mások. Minden függ a másiktól, és arra vár.
Lassan azért elkészülnek a támfalak és burkolatok, talán még a füvesítés előtt összejön egy hiányzó csatornaszakasz építése is, a Jablonka úti járda aszfaltozása, a park finomterep-rendezése, és augusztus végén megindulhat a humuszterítés, füvesítés. Szép lesz!
Az is kiderül, mi mindenre nem marad se pénz, se önként vállalkozó. Humuszra, füvesítésre, növénytelepítésre, a kőkeresztről hiányzó korpuszra, padokra, a térvilágításra, stb. Az Ilonka utca csatornája és burkolata pedig legalább egy évre elmarad.
A nagy munkát szerencsére eddig sokan támogatták. Tervünk, hogy a végén ünnepélyes környezetben mondjunk köszönetet a megvalósulás minden egyes támogatójának és szereplőjének.

2006. május
Nem mindenki tudja talán, hogy a Kerületi Önkormányzat beruházásában felújításra kerül az Üde utca és annak Jablonka úti csatlakozása.
Az egyesület által összehívott április 20-i közigazgatási bejárás során a Fővárosi Önkormányzat képviselője vállalta a Jablonka út menti felszíni vízelvezető folyóka és a csatlakozó burkolat felújítását úgy, hogy igény esetén a befele menő autóbusz megálló is később áthelyezhető legyen. Vágyaink szerint persze új utasváróval együtt. A felújításhoz szükséges terveket az Fkf. Rt. tervezői készítik, és a felújítás is az ő beruházásukban készül el. Mivel az Üde utcai munkákat a Penta Útépítő Kft. nyerte el, mindenki célszerűnek látja, hogy a teljes építést ők csinálják meg, az eredetileg vállalt június végi határidőre. Jól látható, hogy ezek a műtárgyak meghatározzák a kert szegélyeit, ezek nélkül a csatlakozó felületek tereprendezése, oda növények telepítése oktalanság lenne.
Az Ilonka utca az őszi csatornaépítés után –felületes munka miatt- egyszerűen tönkrement. Az elbontott földrézsű hiánya ma lehetővé teszi, hogy gépjárművel a leendő parkra hajtsanak. Ezért a kert védelmére ide is útszegélyt kell építeni, méghozzá kellő távolságra a kőkerítéstől, ami burkolat szélesítésssel járna.
A kertépítés munkáit ezért a park-sétány szegélyeivel kezdjük, ami meghatározza a felső parkrész szintjeit, lehetővé teszi a finomtereprendezést és a növénytelepítést. Mindezt még május második hetében indítjuk.
A park alsó részének tereprendezése és növénytelepítése célszerűen a Jablonka úti munkálatok után várható, de ha minden összejön akkor a munka folyamatos lesz.
Mindenkire számítunk, a környező lakók segítségére és türelmére minden nap.

2006. április
Itt a tavasz, újra eljött a tettek ideje. Az Önkormányzat anyagi támogatása nagy lendületet ad, de hogy mennyire jutunk ebből a pénzből az csupán rajtunk múlik. Tennivaló akad bőven. El kell távolítani a felszínről a köveket, hogy rotációs kapával fel tudjuk lazítani a földet. Le kell rakni a szegélyeket, hogy tudjuk meddig a fű és meddig az út sara. Le kell tenni a kereszt körüli burkolat és járda szegélyeit, a burkolat alapozását, valamint a lépcsőt. Ha marad pénzünk -vagy tán megszán minket valaki- legyen hova tenni a burkolatot. Ki kell alakítani a rézsűket, ahová majd jobbára cserje kerül. Aztán jön a tőzeges humuszterítés és a füvesítés. De jó lenne, ha Medárd már a fűszálakat növesztené!
Azért nem tétlenkedtünk télen sem. A Jablonka út menti árok és padka rendezését, a Jablonka út kiegyenesítését (vagyis a balesetveszély megszüntetését) kértük a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztályának Út-, Műtárgy Alosztályán, továbbá az FKF Rt. Útfenntartó Osztályán. Több jószívű, érző lelkű ügyintézővel találkoztunk, akik levelünket egy perc alatt lesöpörhették volna az asztalukról, indokoltan hivatkozva más, reflektorfényben tündöklő nagy feladataikra. Van ilyen bőven, különösen most, amikor a vezetők több éves lemaradásaikat akarják behozni a választások előtti nyáron. De nem söpörték le. Inkább azt keresik, miként illesszék más munkáik közé. Ha a Jablonka úti ügye tisztázódik, a kerület is tud lépni járda ügyben. Gondolják el kérem: gyalog, járdán, buszmegállóhoz, park mellett.
Aminek nincs és nem is lesz egy ideig gazdája az az Ilonka utcai felhajtó. Közterület rendezés hiányában esélytelen. Ez ügyben teljesen magunkra maradunk. Saját munka, saját pénz, vagy marad minden régiben. De hogyis fog az kinézni a megváltozott gyönyörű park mellett!?
Össze kell fognunk, és gazdagabbak leszünk. Nem anyagilag, bár úgy is, hiszen a rendezett közterület emeli az ingatlan értékét, hanem lelkileg. Nem csak azoknak, akik a szomszédban laknak, hanem azoknak is, akik kocsival húznak el majd a park mellett.
Nem tudok úgy elmenni az Üde utca sarkánál anélkül, hogy pillantást ne vetnék a kicsiny parkra, a zöldelő cserjékre, nyírt pázsitra, ami rendezetlen útkereszteződés körüli gaz-tenger helyén, néhány érző lelkű lakó összefogásával valósult meg. Ha kicsit nagyobb is, kicsit bonyolultabb is a feladat, de meg fogjuk oldani.

2006. február
Legutóbbi értesítésünk óta a légvezetékek kiváltása indult be, amit hol az eső, hol a nagy hideg miatt nem lehetett befejezni, de meggyőződésünk, hogy a T-Com szakemberei azt az első adandó alkalommal megteszik.
Ami a kellemes fejlemény, hogy az Önkormányzat képviselőtestülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott, 994/ÖK/2005.(XII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy: „1,5 millió Ft-tal támogatja a Jablonka park megvalósítását. A támogatás az Óbuda-Hegyvidék Egyesületnek való pénzátadással történik. Az egyesület az átadott támogatásról tételesen elszámol az Önkormányzat felé.”
December 30-ig a támogatási szerződést megkötöttük, az Önkormányzat a pénzt átutalta, mi pedig azt kamatozó számlán, elkülönítetten kezeljük.
Talán már bizonyított az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesület eltökéltsége és képessége, amit az eddigi, sokak támogatásával elvégzett, 1.070.000.- Ft értékű munkák igazolnak. A most megítélt 1.500.000.- Ft az Egyesület számára lehetővé teszi a park finomtereprendezését, humuszterítését és növénytelepítését, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy vihar ne mossa a sarat a Jablonka út burkolatára. Ha idáig eljutottunk, a park értéke bruttó 3.250.000.- Ft –ra rug. Ez az összeg persze nem tartalmazza a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány kőkereszttel kapcsolatos 530.000.- Ft kiadással járó munkáját, valamint a T-Com kábelkiváltásainak értékét sem.
Ha társadalmi összefogással e fázisban is tudunk pénzeket megtakarítani, akkor az a további munkák anyagvásárlására fordítható, és lehetővé teszi folyókák, lépcsők, járdák építését is, vagy például padok elhelyezését. Árazott költségvetésünk szerint a teljes munka kiviteli költsége bruttó 6.750.00.- Ft, tehát ahogy pestiesen mondják: „van még pálya”.
És végül had említsem meg azok nevét, aki 2005-ben munkájukkal támogatták az építést: PAGONY Táj és Kertépítész Iroda, K.A. Kert Kft., STRABAG Rt., UTILIS Kft., T-Com, T-Kábel, DC. Kft., Vecseri Géza, és a környékbeli lakók közül többen. De itt említem meg a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány támogatóit, köztük az Önkormányzatot is.
A parképítés tehát tovább megy, aki tud, szálljon be!

2005. december
Kert, kőkereszttelA Strabag Rt. jóvoltából kitárulkozott a kert a Jablonka út felé. Ahol eddig töltésoldalt láttunk, ma ott park van, közepén a kőkereszttel. Közel 300 m3 földet mozgattunk meg, ebből 220 m3 lett elfuvarozva. A földet az Utilis Kft. fogadta be ingyenesen, a pilisborosjenői hulladéklerakó bányájába.
Az eddig elvégzett munka összértéke a tervezéstől napjainkig közel 1,2 millió forint, amely mögött semmiféle pénzforgalom nincs.
A kábelkiváltások talán a napokban beindulnak, de füvesítés és a többi építési munka már csak tavasszal várható.
Köszönjük minden résztvevőnek munkáját és adományait, a környező lakosságnak pedig az építés alatt tanúsított türelmét.

2005. november
2005. október 11-én Egyesületünk organizációs bejárást tartott a helyszínen. A bejárás aktualitását az adta, hogy a Strabag Rt. alvállalkozója, a Ciklop Kft. novemberben megkezdi a Jablonka út 34. sz. telek csatorna bekötővezetékének építését. A vezeték nyomvonala érinti a kőkeresztet, építése szükségessé teszi annak végleges helyre való áttételét, a T-Com és T-Kábel hálózatainak kiváltását, előzetes durvatereprendezést, majd finomtereprendezést és füvesítést. Ez utóbbi munkálatokat a csatornaépítéshez szükségszerűen csatlakozva, még az idei tél beállta előtt el kellene végezni. A bejáráson résztvett Csire János alpolgármester, Klug Lajos, a Polgármesteri Hivatal Beruházási Osztályának vezetője, továbbá Tamás Miklós a Strabag Rt., Vona Péter a T-Kábel, Szmuriga István a T-Com képviseletében. Az Egyesületet Kiss Katalin elnökségi tag és én képviseltük.
Jelenlevők az alábbiakat rögzítették:
Egyesületünk továbbra is vállalta a munkák organizálását, a tereprendezés szakszerű kitűzését, a növények telepítését, továbbá a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvánnyal közösen a kőkereszt alapozását és áthelyezését. Csire János alpolgármester úr az Önkormányzat nevében vállalta a tőzegszórás és füvesítés költségeit. Tamás Miklós tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a STRABAG Rt. –Németh Géza hegyi lakos közbenjárására- vállalja a durvatereprendezést és annak költségeit. Vona Péter és Szmuriga István tájékoztattak, hogy cégeik vállalják a kiváltási munkák tervezését és kivitelezését ingyenesen. Gőcze Ferenc Jablonka úti lakos vállalta a járdaszegély ingyenes kivitelezését, amennyiben a szükséges szegélykövet a rendelkezésére bocsátják.
Lapzártánkig a következők teljesültek. Végleges helyére került a kőkereszt, amelynek alapját az Egyesület, nevezetesen Vecseri Géza hegyi lakos készítette, áthelyezését pedig a Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány végezte, Budai László szintén hegyi lakos vezetésével. Megépült a csatorna bekötővezeték is.
November 7-én beindul a T-Kábel és a T-Com hálózatának kiváltása. A durvatereprendezés előtt állunk, ami a gépek híján csúszik, a városszerte későn indított, télbe csúszott építkezések miatt. Ha meg is valósul, a tőzegszórás és humuszterítés célszerűsége megkérdőjeleződik.
Mi nem adjuk fel, és remélem az arra járó lakók, szomszédok továbbra is helytállnak, és a munkákban mind anyagilag, mind természetben kiveszik részüket.

2005. április
A park megvalósításának ügye, ha lassabban is, de halad. A költséges közműkiváltásokat a Matáv Rt, és a Matáv KábelTv Kft. ingyenesen vállalta, úgy tűnik a parkot szegélyező járda és folyóka is jó kézbe kerül. A park építésébe azonban még mindig nem merünk belevágni, mert nem áll rendelkezésre az a munkavállalás és az a készpénz, ami a teljes befejezéshez szükséges. A célhoz azért kicsit közelebb jutottunk.

2005. február
Az alpolgármester úr a benyújtott kertépítészeti tervek alapján Egyesületünknek megküldte az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a park építéséhez. A munkák között olyan tételek szerepelnek, amelyek különböző összefüggések miatt csak együtt valósíthatóak meg, azok valamelyike nélkül nem célszerű parképítésbe vágni. Ilyenek a Matáv légvezeték kiváltása, a Matáv KábelTV hálózat kiváltása, a Jablonka út menti folyóka helyreállítása, gyalogjárda építése, a parkban a durvaterep rendezése, a kőkereszt végleges elhelyezése, növénytelepítés és füvezés, sétaút építése és pad elhelyezése. A benyújtott kertépítészeti tervek is csupán ezen munkákra szorítkoznak.

A teljességhez persze szükség volna még a Jablonka út burkolati korrekciójára az érintett szakaszon, az Ilonka utca csatornájának és burkolatának megépítésére, a csatlakozó kerítések végleges kiépítésére. Ezekhez azonban hosszadalmas tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatására, valamint telekrész kisajátítására és kártalanításokra lenne szükség, amiket most nem látunk megoldhatónak.

Kivitelezői árajánlatok alapján a terv szerinti munka értéke 7,800,000.- Ft. Az eddigi, résztvevőkkel és támogatókkal történt tárgyalások alapján mondhatjuk, van reális esélyünk. Tarlós István polgármester úr személyes támogatásáról is biztosított bennünket. Sok segítőre, környezete iránt érzékeny, az üggyel szimpatizáló társra is találtunk, akik már vállalták a feladatok felét. Pillanatnyilag a másik felében résztvevők végleges döntéseit várjuk izgatottan.

Kőkereszt A Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány helyreállíttatta a Filaxéra templomnál ledöntött és összetört kőkeresztet, új talapzatot készíttetett hozzá, majd december közepén fel is állíttatta a parkban. A kereszt még ideiglenes helyén áll, ugyanis az eredeti helyszínre áttenni csak a terep rendezését és a Matáv-oszlop kiváltását követően lehet. Az eddigi munkálatokat a Reneszánsz Rt. végezte.

Az időközben elkészült kertészeti tervek alapján tulajdonosi hozzájárulást kértünk az Önkormányzattól, a kőkereszt eredeti helyén való végleges felállítására, és környezetének kertészeti kialakítására.
Utcabéli Kispál Zsuzsannától megtudtuk, hogy itt lakott (Jablonka út 35.) Antal Károly (1909-1994) Munkácsi-díjas szobrászművész. A világ sok országában ismert, római ösztöndíjas művész számtalan köztéri szobra közül bizonyára többeknek ismert a Szent Gellért és Julián barát bronzszobra (Halászbástya 1937), vagy a Birkózók (Népstadion 1953). Az épülő Parkban emléktáblával kívánunk megemlékezni a művészről.

Eszméletlen, mi történt! – 2004. november Reggel 8-kor csak Gőcze szomszéddal és családjával irtottuk a Jablonka út melletti közkert töltésoldalát. Négyen voltunk. Egy ideig azt hittem, ennyien is maradunk a szitáló esőben, de később egyre csak jöttek és jöttek. Tőszomszédok, Kanyó Péter gyermekestül, nagymamástul, Kővári Tamás feleségével, Mohácsi Miklós a betegágyból és más szorgalmasok. De jöttek ám a Jablonka út végéről Onody Gábor motoros láncfűrésszel és N. Gábor családostól. Na, aztán Szantner Zsuzsa a Farkastorki lejtőről, Détár Krisztina, Benyó Gergő, na meg Sáringer Kálmán egész családjával az Erdőalja útról. Tőlük van Máté is, aki vidám volt és pillanatra sem lankadt, és még akkor is indákat cibált, amikor más már a halálán volt. Eljöttek Kádárék a Toronyából, sőt, a Máramaros útról is Zsigmond Ármin, S. Iván a Királylaki útról. Szóval 28-an lettünk, és senki nem tágított a vizes idő miatt. A nagy lendülettől a növényeket Szalkai Hédi védte, ő volt a szakértőnk, ő már előző nap a gaz nagyját fűkaszával kivágatta, különben soha nem végeztünk volna. A rengeteg szorgos kéz pár óra alatt rendbe tette a természet vad burjánzását, elhordta az elszórt szemetet és sittet.
Megható volt. Nem igaz, hogy közönyösek az emberek. Olyannyira nem, hogy többen közülük nem is tudták, hogy itt közpark van, csak érezték, hogy a jó ügyet szolgálók mellé kell állni. Valami megmozdult, ami simogatja az ember lelkét, reményt ad, de leginkább azt, hogy néhányan, akik elkezdtük, nem maradtunk egyedül.
Vera, a másik hulladékgyűjtő csoport szervezője, miután előbb végzett, ide is beszállt. Nagy lendülettel seperte le a leveleket, ágakat az út burkolatáról, mi ki nem jön ebből a hastáncos nőből, mögötte Marci fia a cirokkal. Maradt még energiájuk a hegyi utcák takarítása után, pedig nyakunkba szakadt az újabb eső. „De hát nem maradhat szemetes a Jablonka út!”
Másnap Gőcze szomszéd befejezte egyedül, ami az esőmiatt félbeszakadt.
De becsülöm azokat, akiknek van kitartásuk! Újra és újra erőt adnak, és erre néha nagyon nagy szükségem van. Köszönöm az egyesület nevében nekik, és minden résztvevőnek az eredményes takarítást.

Itt köszönjük meg az Önkormányzatnak, személy szerint a fő szervező Szabó Magda alpolgármester-asszonynak is, hogy e munkánkhoz konténereket és munkaeszközöket ingyen a rendelkezésünkre bocsátott. Ami még különösen nagy dolog, hogy a levágott, utca hosszúságban összehordott gallyakat az Önkormányzat saját költségén el is szállítja.

A takarítás – 2004. november
Az égiek nem kényeztettek minket az időjárást illetően 2oo4 október l6-án reggel. Első blikkre sokan úgy gondolhatták, a mai nap nem a mi napunk, és fülükre húzták a takarót.
Mi többiek két helyen adtunk egymásnak randevút, a hegyi iskolánk előtt és az új közparkban, a Jablonka út 34. alatt. A nagy többség úgy ítélte meg, ahogy a mondás is tartja:” korai vendég nem marad sokáig”, vagyis a reggeli eső sem lesz tartós.
És nekünk lett igazunk. Ugyan alacsonyan jártak a felhők egész nap és mindig szemerkélt valami, mi mégis maradtunk és véghezvittük, amit elterveztünk. Nevezetesen az első helyszínen, ahol javarészt iskolánk tanulói jelentek meg vagy huszonöten, a kiosztott műanyagzsákokkal és kesztyűkkel felszerelkezve végigjárták a tervezett útvonalakat. A begyűjtött szemét aztán a Népház előtti konténerben landolt.
A második helyszínen, a Jablonka úti közpark területén lelkes csapat munkálkodott. Ásó, kapa, gereblye, sőt még egy motoros-fűrész sem volt gazdátlan egy percig sem. Volt egy messze földről ajándékba kapott igazi macsete is. Valaki megemlítette Molnár Gábor híres utazónk brazíliai utazásairól írt könyvét, melyben a bozótvágó kés, a macsete is szóba került.
Szóval óriási tarolást vittünk véghez. Karvastagságú iszalag indák szorításából szabadítottunk ki egy szép golden almafát, mandulabokrokat frissítettünk fel, termésköveket halmoztunk.
Aki eljött, az komolyan is gondolta, dolgozott is rendesen, ahogy a saját telkén is tette volna. A környék lakói is elősereglettek és dolgos csapatot képeztek velünk. Meg is telt a kihelyezett konténer, ripsz-ropsz.
Pontosan két órára „teleportáltuk” magunkat a Népházba. Itt már várt bennünket az ízletes gulyásleves, Rajnák Laci főztje, benne Kiss Kati csipetkéjével. Étvágygerjesztőnek – aki bírta – illatos pálinkát ihatott. Ami igaz, az igaz, ránk fért egy kis belső melegítés, átfáztunk a nagy igyekezetben. A továbbiakban borban sem volt hiány. Vígan csendült a pohár – mondhatom. Isten éltesse a termelőjét! Desszertnek finom helyi termésű „szóló” szőlőt szemelgettünk. Az asztalunkra, a vázába valaki friss virágot hozott a kertjéből. Ebéd után sokat nevetgéltünk, mókáztunk. Fél öt felé kezdtünk hazaszállingózni, pedig még szívesen üldögéltünk volna a jó társaságban.
Azóta a városban járva valakinek meséltem a fentiekről. Azt mondta: lám csak, vannak még lelkes emberek, akik szívesen tesznek valamit a környezetükért, a többiekért. Hogy is van ez, hogy is csináljátok? De jó nektek, hogy így összetartotok!
Bizony jó ez. A mi hegyünk mindig is arról volt híres, hogy összefogtunk, figyeltünk egymásra. A hely szelleme egyre több embert vonz ide, a Népházba. Hál’isten, a fiatalok közül is egyre többek jönnek, sokan a kicsinyeiket is elhozzák. Biztos vagyok benne, hogy a körülöttünk futkározó csemeték felnőtt korukban a mi példánkat folytatva nem tűrik majd a szemetes környezetet. Külön felhívás nélkül is lesz jó szándékú kezdeményezés a témában.
Végezetül nem firtattuk, akik távolabb lakunk a szép parktól, miért is jó nekünk, ha az ott-lakók ápoltabb környezetben élhetnek. Ez a mi lakókörnyezetünk közel és távol, ez a lényeg.
Az Egyesület pedig megint bebizonyította, milyen jó kis csapat. Eljöttünk, jó volt együtt a friss levegőn, és kész.
Aki eljött, az eljön máskor is, az tuti.

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva