ÓBUDA-HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETE - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 


Kivonat a teljes szövegből

 • A szabályzat célja
  ...Jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa annak kereteit, hogy az Egyesület által folytatott adatkezelések...
 • A szabályzat alkalmazási területe
  ...A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesületnél végzett minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra.
 • A kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok
  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése.
 • Felelősségi- és hatáskörök 
  ...A Szabályzat végrehajtásáért felelős: a Egyesület valamennyi személyes adatokat kezelő tagja és vezetője.
 • Az adatkezelés elvei
  ...kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

Teljes szöveg

Adatkezelési Szabályzat PDF formátumban letölthető.

© 2021-2022 Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete - minden jog fenntartva