Krupa József festőművész kiállítása a Táborhegyi Népházban.
Megnyitó március 23-án, pénteken 18.30-kor
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író.
Közreműködik: Juhász Endre
Krupa József, Kedves hegyi szomszédunk, 1929-ben született. A művészet szinte minden ága irányában érdeklődő és sok területen tehetséges művész a hetvenes évektől vált kiállító festőművésszé. Művészi érdeklődését a tájábrázolás köti le, expressis verbis tájképfestővé vált. A XVII.-XVIII. század festőinek szemléletét és technikáját tanulmányozva olyan képeket fest, melyek ugyan ma készült művek, de legtöbbször visszavezetik a nézőt évszázados tájélmények felelevenítéséhez. Krupa József hosszú évtizedek óta elhivatott tájfestő.
Szíj Rezső írta róla, festészetéről: „Olyan alapos tudással, s olyan festői erényekkel alkotja műveit, amilyenekkel csak régi korok nagymesterei dicsekedhettek. … Romantikus képzelő erővel álmodja meg képeit, noha mindig a … valóságból indul ki, így születnek látszólag eszményi tájképei.”  Nagyon alaposan szemlélve műveit, - egyes részekben - letagadhatatlan számos kortárs festő művészetével való rokonsága is, a nélkül azonban, hogy egymásra hatásról beszélhetnénk. Krupa József olyan művészi műfajban lett képes egyedi stílust, felfogást teremteni, méghozzá a valóságot szem előtt tartva – ez a tájkép és a tájábrázolás  -, amelyben  nagyon nehéz személyes jegyeket felmutatni. Neki sikerült.
A művész a nyolcvanas évek eleje óta nagy számban rendezett egyéni kiállításokat itthon és külföldön – elsősorban Nyugat-Európában -, valamint vett részt csoportos bemutatókon.
Krupa József 89. életévében, ma is aktívan dolgozik, a Táborhegy lakójaként, ahol saját maga hozta létre bukolikus környezetét. Ez a kiállítás régebbi és újabb műveiből tár a nézők elé egy kis válogatást.
Megosztás: 
Share page with AddThis